Održana konferencija Dani infrastruktura prostornih podataka

  • Slika /slike/Ministar/2024_05_28_image-1.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U prostornu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u utorak 28. svibnja 2024. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave održana je konferencija posvećena infrastrukturama prostornih podataka. Konferenciju je otvorio potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Tradicionalna, 14-ta po redu, konferencija okupila je više od 150 sudionika, među kojima su bili predstavnici Vijeća NIPP-a, subjekata NIPP-a i nadležnih ministarstava, predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave kao i predstavnici trgovačkih društava u vlasništvu RH te akademske zajednice. Uz Hrvatske goste konferencija je okupila i međunarodne stručnjake, predstavnike geodetskih uprava Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Kosova.

Uz potpredsjednika Vlade i ministra Branka Bačića na konferenciji su nazočili i državna tajnica Dunja Magaš te ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj Bojan Linardić. 
 
Svim sudionicima zajednička je želja izgraditi kvalitetne i uspješne infrastrukture prostornih podataka koje će omogućiti dijeljenje i korištenje interoperabilnih službenih prostornih podataka Republike Hrvatske.
 
Ministar Branko Bačić u svom je pozdravnom govoru istaknuo kako je prostor uz ljude najvažniji resurs s kojim raspolažemo, stoga ga treba očuvati i baštiniti. Dodao je kako Hrvatska proces uspostave Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP-a) provodi već dulji niz godina, a važnost ovog projekta prepoznata je kroz Strategiju i Strateški plan Vlade Republike Hrvatske. Uz NIPP, Ministarstvo unazad 11. godina aktivno razvija i Informacijski sustav prostornoga uređenja ISPU koji omogućuje dostupnost podataka bitnih za prostorno uređenje i gradnju kako stručnoj tako i zainteresiranoj javnosti te tijelima javne vlasti.
 
„Prošle godine završen je projekt digitalizacije akata za gradnju - građevinskih i uporabnih dozvola koje su izdane u razdoblju od 1968. do 2015. godine, od kada je u Hrvatskoj započelo njihovo digitalno izdavanje. Kroz projekt eArhive digitalizirano je preko dva milijuna dozvola koje su sada putem ISPU sustava dostupne kako građanima tako i stručnoj javnosti na jedan klik.“
 
Ministar se nadovezao i planirane izmjene zakonskog okvira koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju koje su u procesu izrade, a krajnji cilj im je olakšati procese i ubrzati procedure.
 
„Zadovoljni smo i sa započetim procesom transformacije prostornih planova koji iz analognih prelaze u digitalne planove tzv. planove nove generacije koji provodimo temeljem izmijenjenog zakonskog okvira iz lipnja prošle godine i financiramo sredstvima NPOO-a. Na natječaj Ministarstva dosad je zaprimljeno 427 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 9,7 milijuna eura. Ministarstvo je dosad donijelo 316 Odluka o financiranju dok su 232 projektna prijedloga u postupku ugovaranja“ dodao je ministar Bačić.
 
Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić u svom je uvodnom obraćanju kazao: „Istaknuo bih neke od najizazovnijih aktivnosti koji će rezultirati povećanjem kvalitete prostornih podataka i osigurati njihovu dostupnost građanima, poduzetnicima i institucijama. To su svakako Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja, nadogradnja sustava Geoportala kako bi se osigurala visoka dostupnost i ekspanzivnost usluga te na kraju dovršetak uspostave Sustava katastra infrastrukture sa svim podacima o svim vrstama infrastrukture u Republici Hrvatskoj. U odnosu na zadnju konferenciju za istaknuti je veliki uspjeh u porastu broja subjekata s lokalne razine na geoportalu NIPP-a tako da danas bilježimo ukupno 119 aktivnih subjekta NIPP-a. Broj izvora prostornih podataka na geoportalu NIPP-a premašio je 1000, točno 1032 izvora, od toga 497 su mrežne usluge. Naravno, u registrima NIPP-a su ove brojke puno veće, ali kako znamo registri NIPP-a su početne evidencije subjekata i izvora NIPP-a“, rekao je glavni ravnatelj Antonio Šustić.
 
Naglasio je da je prošle godine Državna geodetska uprava kao subjekt NIPP-a otvorila i učinila dostupnim sve visokovrijedne podatke iz nadležnosti te da je time pokazala da podržava politiku otvorenih podataka koja je jedna od primarnih ciljeva NIPP-a.
 
Dodajmo kako NIPP predstavlja skup tehnologija, mjera, normi, provedbenih pravila, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka u svrhu zadovoljenja potreba na nacionalnoj, kao i na europskoj razini. Cilj NIPP-a je učiniti prostorne podatke u nadležnosti javnog sektora dostupnim na lak i jednostavan način te osigurati interoperabilnost prostornih podataka, kako bi se jednom proizvedeni podaci ponovno koristili na učinkovit način. Sam razvoj i jačanje NIPP-a doprinosi lakšoj razmjeni podataka između tijela javne vlasti, uštedi sredstava u proizvodnji podataka te razvoju novih proizvoda. Istovremeno, doprinosi podizanju kvalitete službenih podataka i olakšava pristup podacima svim korisnicima.
 
Središnje mjesto za pristup prostornim podacima je Geoportal NIPP-a (https://geoportal.nipp.hr/) putem kojeg je trenutno dostupno 1032 izvora prostornih podataka u nadležnosti 119 subjekta NIPP-a (tijela javne vlasti).  Od toga su 498 mrežne usluge što znači da se podaci mogu pregledati i preuzeti bez odlaska u instituciju koja je za iste nadležna.  Ujedno, u cilju ostvarenja  vizije NIPP-a koja glasi „Svatko može lako pronaći, razumjeti i koristiti prostorne podatke“, izrađen je i portal GeoHrvatska (https://www.geohrvatska.hr/) koji na jednostavan, mobilan i intuitivan način svim građanima omogućava pregled službenih prostornih podatka (kvalitetu okoline, zemljišta, prirodu, slobodno vrijeme, područja pod zaštitom i onečišćenja u blizini).  

 

Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje