Održana radionica za predstavnike ureda državne uprave u županijama i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba

U organizaciji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dana 4. veljače 2015. godine, održana je radionica s ciljem educiranja i pomoći predstavnicima ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, o postupku rješavanja po zahtjevima za stambeno zbrinjavanje. Tematske cjeline obuhvaćene radionicom bile su: prezentacija izvršenja Plana za stambeno zbrinjavanje u 2014. godini; primjena u praksi Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/06, 57/11, 51A/13, 148/13,76/14 i 147/14); osvrt na zadnje izmjene navedenog Zakona te informiranje sudionika radionice o pripremi donošenja novog Zakona o stambenom zbrinjavanju u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Narodne novine“, br. 147/14). Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje na održanoj radionici prezentirao je informacije o Godišnjem planu stambenog zbrinjavanja za 2015. godine. Tom je prilikom sudionicima radionice prezentirana informatička podrška za evidentiranje prvostupanjskih rješenja ureda državne uprave i upravnog tijela Grada Zagreba te je prezentiran format tipskih rješenja za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Osim organizatora, predstavnika ureda državne uprave u županijama i nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, na radionici su sudjelovali i predstavnici Ministarstva branitelja, pučkog pravobranitelja, UNHCR-a, SNV-a te predstavnici nevladinih organizacija koje pružaju pravnu pomoć podnositeljima zahtijeva za stambeno zbrinjavanje: Hoću kući, Projekt građanskih prava Sisak, Informativni pravni centar Slavonsko Bord, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć.        

Pisane vijesti