Održana sedma provedbena radionica u okviru Poziva 4c1.4

  • Slika
  • Slika
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nastavlja s organiziranjem provedbenih radionica za prijavitelje u okviru ovoga Poziva. Cilj provedbenih radionica je skrenuti pažnju korisnika na moguće nepravilnosti kroz čitavo razdoblje provedbe projekta koje mogu rezultirati financijskim korekcijama. Do sada najčešće utvrđene nepravilnosti se odnose na provedbu postupka javne/jednostavne nabave, zatim neusklađenosti aktivnosti projekta i glavnih proračunski aktivnosti odobrenih Ugovorom ili pak naknadno utvrđene aktivnosti provedbe neusklađene s uvjetima Poziva. Spomenute teme su izazvale najviše pitanja kod sudionika. Možemo zaključiti da su provedbene radionice odličan način prevencije nepravilnosti u provedbi projekata kroz informiranje i edukaciju korisnika.

Stručnjaci iz FZOEU  održali su Prezentaciju „Provedba ugovora sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima za period 2014.-2020.“.  Na radionici su nekoliko puta pozvali korisnike na korištenje stručne pomoć dodijeljenog voditelja projekta i važnost ex-ante provjere prije provođenja javne nabave.   U prezentaciji su također objašnjeni ključni koraci  provedbe projekta s naglaskom na plan nabave i provjeru nabave, kao i načela upravljanja EU sufinanciranim projektima.  Predstavnica iz  HBOR-a je kroz Prezentaciju „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“ predstavila financijski instrument za financiranje provedbe ulaganja u energetsku učinkovitost te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u zgradama javnog sektora u svrhu postizanja energetskih ušteda.

Podsjetimo, poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora je raspisan krajem 2017. godine, a otvoren za prijave početkom 2018. godine. Raspoloživa alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj po ovom pozivu tada je iznosila 380 milijuna kuna. Zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u vrlo je kratkom razdoblju dosegnuo 200 posto od ukupnog raspoloživog iznosa, te je poziv privremeno obustavljen od 5. veljače 2018. g. do 4. rujna 2018.g. Odluka o povećanju alokacije donesena je 26. srpnja 2018. godine  te je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva povećan s 380 milijuna kuna na više od milijardu kuna.

Na Poziv su ukupno zaprimljene 759 prijave (448 prijave u prvom krugu prijave do 5. veljače 2018. i 311 prijava u drugom krugu prijave do 5. rujna 2018.) a ukupni zatraženi iznos bespovratnih sredstava iznosi gotovo 1,34 milijarde kuna.

Do sada je po ovom Pozivu donesena 301 Odluka o financiranju u iznosu više od 575 milijuna kuna bespovratnih sredstava, s ukupnom vrijednošću projekata više 1,1 milijarde  kuna, a potpisano je i 142 Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava.Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi