Održana stručna međunarodna konferencija "Energetska učinkovitost u zgradarstvu - za bolje sutra"

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
U organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, 26. i 27. rujna 2018.g. u Hotelu Sheraton u Zagrebu održana je stručna međunarodna konferencija "Energetska učinkovitost u zgradarstvu - za bolje sutra".

Ministarstvo je konferenciju, za preko 200 sudionika, organiziralo u sklopu ovogodišnjeg predsjedanja Republike Hrvatske Srednjoeuropskom inicijativom - SEI  (Central European Initiative - CEI). Svoja iskustva i primjere dobre prakse, sudionicima konferencije predstavili su stručnjaci iz Njemačke, Belgije, Austrije, Češke, Ukrajine, Nizozemske, Poljske, Italije, Slovačke, Litve, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 

Prioriteti hrvatskog predsjedanja usmjereni su na proširenje EU, te na prijenos znanja i iskustava iz (pred)pristupnog procesa, gospodarsku suradnju, suradnju na području kulture, izazove migracija, intenziviranje suradnje SEI-a s drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama te nastavak parlamentarne suradnje.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar u svom je uvodnom izlaganju rekao da je Hrvatska odlučila organizirati ovu konferenciju svjesna važnosti teme energetske učinkovitosti. "Tema je aktualna cijeloj Europi, a energetska učinkovitost jedan je od strateških prioriteta EU", naglasio je Štromar te dodao: "Dosad je već za energetsku obnovu javnih zgrada rezervirano više od 260 milijuna eura, jedan dio tog novca je već uložen, jedan dio se ugovora, a jedan dio će se tek sada ugovarati u sljedećih mjesec-dva", rekao je Štromar.

Konferencija je okupila ekspert govornike s područja SEI-a i one van SEI-a s istim ciljem :

 • predstavljanja zakonodavstva i strateških dokumenata o energetskoj učinkovitosti i energetskoj obnovi zgrada,
 • dijeljenja iskustava u korištenju ESI fondova za financiranje energetske obnove zgrada i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije,
 • promicanja koncepta zgrada gotovo nulte energije (nZEB),
 • predstavljanja informacijskih sustava za praćenje i analizu potrošnje energije u zgradama javnog sektora, sustava za energetsko certificiranje zgrada i sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda (SMIV).


Tema konferencije aktualna je cijeloj Europi, a energetska učinkovitost jedan je od strateških prioriteta Europske unije. Cilj Europske unije jest neovisnost po pitanju energije, kao i usporavanje cjelokupnih klimatskih promjena.

Smanjenje emisija C02 i povećanje energetske učinkovitosti nastoji se postići putem europskog zakonodavstva, međusektorskom suradnjom, povezivanjem međunarodnih, nacionalnih i regionalnih dionika, EU projektima, te poticanjem istraživanja u području energetike.

U Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uniji gotovo 50% konačne potrošnje energije upotrebljava se za grijanje i hlađenje, od čega 80% u zgradama. Europa nastoji na različite načine reducirati emisije štetnih plinova i usporiti klimatske promjene, a za to je ključan sektor energetike.

Provođenjem politike energetske učinkovitosti u zgradarstvu,  osim energetskih ušteda, pridonosimo gospodarskom rastu, osobito u građevinskom sektoru i pratećim industrijama, dakle dobrobiti su višestruke. Provedbe programa energetskih obnova, a posebno obnova stambenih zgrada, implicira smanjenje emisije CO2, nova zapošljavanja, povećanje sigurnosti opskrbe energijom, povećanje tržišne vrijednosti nekretnina te poboljšanje uvjeta stanovanja.

U svakom slučaju, provedba mjera energetske učinkovitosti neupitno stvara brojne koristi koje značajno nadmašuju troškove za provođenje investicija.

Zadatak za sve dionike i protagoniste u sektoru graditeljstva je potaknuti na pokretanje i aktivno djelovanje, koristeći sve raspoložive potencijale u cilju donošenja nacionalnih politika povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora u zgradarstvu.

Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, u svoje je zakonodavstvo ugradila ciljeve Unije, aktivan je sudionik međunarodnih projekata i organizacija koji se bave temom energetske učinkovitosti, kroz više programa energetske obnove provela je uspješne obnove zgrada, koristeći nacionalne i europske izvore financiranja. Stoga, sa zadovoljstvom dijeli dobra i loša iskustva te je voljna prihvatiti znanja i iskustva ostalih država, što je i jedan od ciljeva ove konferencije.

U četvrtak 27. rujna 2018. godine u Hotelu Westin održan je i prateći događaj konferencije pod nazivom "Prvi otvoreni dijalog partnera" na kojem je potpisana  "Povelja o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine". Povelju su potpisali predstavnici prve grupe partnera: Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava, Hrvatskog savjet za zelenu gradnju i Klastera nZEB.

 


Tema ovog pratećeg događaja bila je implementacija standarda zgrade gotovo nulte energije i nacionalne Dugoročne strategije energetske obnove zgrada do 2050. Cilj je zajedničkim dijalogom potaknuti uspješnu implementaciju standarda zgrada gotovo nulte energije te provedbu nacionalne dugoročne strategije energetske obnove zgrada kako bi poduprli transformaciju postojećeg fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine.

Dijalog je okupio predstavnike državne uprave i jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i stručne javnosti, građevinskog i energetskog sektora te pratećih industrija. 
 

Svi prilozi emitirani u emisiji DOMna KVADRAT
 


Stranica | Informacija | Energetska učinkovitost