Održana trinaesta provedbena radionica u okviru Poziva 4c1.4

Slika /EUFondovi/Poziv4c1.4/2018_01_23.image1.JPG

Podižemo kvalitetu života i rada, te štedimo novac, i građanima i jedinicama lokalne samouprave. Za obnovu javnih zgrada dosad potpisano 343 ugovora kojima će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj bespovratno dodijeliti više od 705 milijuna kuna.

U prostoru Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u Zagrebu, 23. siječnja 2019. godine, održana je trinaesta provedbena radionica u sklopu Poziva 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'.

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) na radionici su putem Prezentacije „Energetska obnova zgrada javnog sektora – stručna podrška“ pojasnili korake provedbe projekta. Korisni su pozvani na suradnju s dodijeljenim voditeljem projekta od strane FZOEU.  Poseban naglasak u prezentaciji stavljen je na provođenje postupka javne nabave  u svrhu upozoravanja korisnika na do sada najčešće mjesto utvrđenih nepravilnosti i financijskih korekcija.

Mogućnost korištenja financijskog instrumenta na radionici je pojasnila predstavnica Hrvatske banke za obnovu i razvoj u Prezentaciji „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“. Kredit se koristi za financiranje provedbe ulaganja u energetsku učinkovitost te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u zgradama javnog sektora.

Kontinuirana edukacija potencijalnih prijavitelja kroz informativne radionice i prijavitelja kroz provedbene radionice, imperativ je Ministarstva od pokretanja prvih poziva 2015. godine. Do kraja 2018. godine Ministarstvo je u suradnji s FZOEU-om i HABOR-om održalo čak 84 informativne i provedbene radionice na kojima je sudjelovalo preko 2400 potencijalnih prijavitelja i korisnika projekata energetske obnove zgrada javnog i stambenog sektora.

Podsjetimo, Ministarstvo je 5. rujna 2018. g. privremeno do 5. veljače 2019. g. obustavilo Poziv 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' jer je radi značajno iskazanog interesa prijavitelja, ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava premašio ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva od 1,1 milijardu kuna. Poziv je raspisan krajem 2017. godine, a otvoren za prijave početkom 2018. godine. Raspoloživa alokacija iz Europskog fonda za regionalni razvoj po ovom pozivu tada je iznosila 380 milijuna kuna. Zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u vrlo je kratkom razdoblju dosegnuo 200% od ukupnog raspoloživog iznosa, te je poziv privremeno obustavljen od 5. veljače 2018. g. do 4. rujna 2018.g.

17. srpnja 2018. g. donesena je Odluka o povećanju alokacije, kojom je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva povećan s 380 milijuna kuna na više od milijardu kuna.

Na Poziv je  ukupno zaprimljeno 758 prijava (447 prijava u prvom krugu prijave do 5. veljače 2018.g. i 311 prijava u drugom krugu prijave do 5. rujna 2018.g.) a ukupni zatraženi iznos bespovratnih sredstava iznosi gotovo 1,56 milijarde kuna.

Po Pozivu je do sada potpisano 343 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu većem od 705 milijuna kuna.

Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata


Stranica | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi