Organizirana nekonstrukcijska obnova u Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji

Slika /slike/Opcenito/potres-Sisak-Petrinja/IMG-sanacija-dimnjaka.jpg

Fond za obnovu u utorak, 2. studenog 2021. godine s početkom u 18 sati organizira webinar pod nazivom "Organizirana nekonstrukcijska obnova u Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji". Webinar je namijenjen vlasnicima obiteljskih kuća, upraviteljima zgrada i predstavnicima stanara, koji još nisu obnovili potresom oštećene dimnjake, zabatne zidove, krov, stubišta i ostale elemente nekonstrukcijske obnove u zgradama.

Svi zainteresirani mogu se registrirati OVDJE

Panelisti webinara:
  • Božana Ojvan-Soldo, direktorica sektora za provođenje obnove u Fondu za obnovu
  • Damir Vanđelić, ravnatelj Fonda za obnovu
  • Tom Gavazzi, direktor, Business Sailing i Woom.zone - moderator

Pitanja za paneliste mogu se postaviti i ranije putem ovog linka: https://forms.gle/wzaeVKGJNXtu1aocA


Javni poziv i obrazac za iskaz interesa za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata

Podjetimo ujedno kako je Fond za obnovu na svojim mrežnim stranicama krajem listopada objavio Javni poziv i obrazac za iskaz interesa za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

Izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom i popratnih podzakonskih akata, koje su usvojene u Hrvatskom saboru prošlog petka, određeno je da se Fond za obnovu ovlasti kao tijelo odgovorno za pripremu, organizaciju i provedbu popravaka nekonstrukcijskih elemenata na zgradama i to prema redoslijedu i prioritetima koje utvrde jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Iz tog razloga, Fond za obnovu na svojim je mrežnim stranicama objavio Javni poziv i obrazac za iskaz interesa za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada za ona područja koja su pod nadležnosti Fonda, točnije za Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju.

Obnova nekonstrukcijskih elemenata obuhvaća popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta, balkonskih ogradnih zidova, kao i zabatnih zidova na tavanu ili u potkrovlju. Uključuje i popravak krovišta, zamjenu dijelova pokrova, popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije i krovnih prodora, popravak krovne izolacije, te popravak dizala i stubišta.

Fond za obnovu poziva upravitelje zgrada ili predstavnike suvlasnika višestambenih zgrada i stambeno-poslovnih zgrada, te vlasnike/suvlasnike poslovnih zgrada i obiteljskih kuća na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije zainteresirane za organiziranu obnovu, koji još uvijek nisu izveli radove sanacije gore spomenutih radova, a objekti su im u preliminarnom pregledu označeni kao U1 (uporabljivo bez ograničenja) ili U2 (uporabljivo s preporukom), da ispune Obrazac te ga proslijede Fondu.

Obrazac se podnosi putem web aplikacije dostupne na mrežnim stranicama Fonda za obnovu (digitalni obrazac), a može se može predati i osobno u Informativnom centru "Obnova", Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu, kao i na adresama jedinica lokalne samouprave koje su navedene u samom tekstu Javnog poziva.

Javni poziv otvoren je do 7. studenog 2021. godine. 


Pisane vijesti | Najava | Obnova