Planiranje koridora željezničke infrastrukture u prostornim planovima na području pet županija

  • Slika /slike/Opcenito/Edukacije/2022_03_17-Sibenik-1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U šibenskom Adriatic Business Centru – ABC Šibenik, Javnoj ustanovi Razvojne agencije Šibensko-kninske županije održan je, u četvrtak 17. ožujka 2022. godine, sastanak na temu planiranja mreže pruga velikih učinkovitosti u prostornim planovima na području Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanku su prisustvovali ravnatelji Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije te predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastrukture.
 
Dobrodošlicu prisutnima uputio je župan Šibensko-kninske županije dr.sc. Marko Jelić, a uvodnu problematiku predstavio je ravnatelj Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja izv.prof.dr.sc. Milan Rezo, koji je ujedno zahvalio predstavnicima županija i županijskih zavoda na odazivu na ovaj sastanak i istaknuo kako će zaključci ovog sastanka biti uvršteni u strateške dokumente Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture čija izrada je u tijeku.
 
Prezentaciju o planiranju željezničke infrastrukture u kontekstu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i Državnog plana prostornog razvoja te prijelaza iz starog u novi sustav prostornog uređenja održao je Bojan Linardić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
U nastavku sastanka ravnatelji županijskih zavoda prikazali su planska rješenja iz važećih prostornih planova županija, ukazali na kritične konflikte u prostoru i naglasili nedostatak izrađenih stručnih analiza i studija vezanih za projekte željezničke infrastrukture. Uz navedeno, u prostornim planovima županija i prostornim planovima uređenja općina/gradova uočena je problematika prostorno-planskih rješenja linijske željezničke infrastrukture u kojima su koridori planirane mreže pruga velike učinkovitosti i njihovi alternativni pravci utvrđeni na način da zauzimaju široku prostornu površinu i time onemogućavaju razvoj prostora županija/gradova/općina kroz neku drugu namjenu, naročito s obzirom na planirano odnosno očekivano vrijeme realizacije planiranih željezničkih  investicija.
 
Prema informacijama predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastrukture, elementi modernizacije i reforme željezničkog sektora razraditi će se aktima strateškog planiranja koji su u pripremi (Strategija razvoja željezničkog sustava RH, Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza) u predstojećem razdoblju. U okviru izrade ovih dokumenata biti će vrednovani i planirani i alternativni pravci i utvrđene širine koridora, u čemu bi analize stručnih Zavoda za prostorno uređenje znatno doprinjele kvaliteti evaluacije prostora.
 
U dogovoru s ravnateljima Zavoda za prostorno uređenje navedenih županija, pripremiti će se Zaključci u vezi problematike planiranja željezničke infrastrukture, te dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture radi uvrštenja u strateške dokumente u izradi.    
 
Ispred Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sastanku su prisustvovali i Snježana Đurišić, načelnica Sektora lokacijskih dozvola i investicija, Gordana Kovačević, načelnica Sektora za prostorno uređenje, Držislav Dobrinić, načelnik Sektora za dokumente prostornog uređenja državne razine, Nevenka Koričančić, viša spec.savjetnica u Upravi za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja i Helga Svirčić, načelnica Sektora za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje.

Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje