Pomoćnik ministra Vukić na međunarodnoj konferenciji

Slika /slike/Opcenito/2019_10_2_image-PM.jpg

Od 2. do 3. listopada 2019. u Šibeniku se održala deseta Međunarodna konferencija i izložba o naftno-plinskom gospodarstvu i primarnoj energiji u organizaciji Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa pod visokim pokroviteljstvom, između ostalih, i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. U središtu su ovogodišnje Konferencije bili energenti koji će osigurati tehnološki i gospodarski razvoj te energetsku neovisnost.

Konferencija je okupila 300 sudionika i 100 predavača - predstavnike uglednih znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva.

Sudionike konferencije je u uvodnom dijelu pozdravio pomoćnik ministra Zdravko Vukić osvrnuvši se na projekte Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te tom prigodom istaknuo kako je energetska učinkovitost jedan je od strateških nacionalnih prioriteta i prioriteta Europske unije. Smanjenje emisija C02 i povećanje energetske učinkovitosti nastoji se postići putem europskog zakonodavstva, međusektorskom suradnjom, povezivanjem međunarodnih, nacionalnih i regionalnih dionika, EU projektima te poticanjem istraživanja u području energetike.

"Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zaduženo je za politiku energetske učinkovitosti u zgradarstvu čijom provedbom, osim energetskih ušteda, pridonosimo gospodarskom rastu, osobito u građevinskom sektoru i pratećim industrijama. Provedba programa energetskih obnova, a posebno obnova stambenih zgrada, implicira smanjenje emisije CO2, nova zapošljavanja, povećanje sigurnosti opskrbe energijom, povećanje tržišne vrijednosti nekretnina te poboljšanje uvjeta stanovanja"  - kazao je Vukić.

"Ponosni smo što smo kroz pozive Ministarstva na tom području postigli izvrsne rezultate. Od 2015. godine kao Posredničko tijelo 1. razine, objavili smo ukupno četiri Poziva za energetsku obnovu zgrada za koje su prihvatljivi prijavitelji bile ustanove koje obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja i jedan poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada" - dodao je Vukić.

Od ukupno 311 milijuna eura, koliko je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. namijenjeno za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada, kroz Europski fond za regionalni razvoj, do sada je rezervirano 90% sredstava. Trenutno se u Hrvatskoj obnavlja gotovo 1.300 bolnica, škola, vrtića i višestambenih zgrada, a obnovom je obuhvaćeno 16.000 kućanstava i 70.000 učenika i djece. Ukupna vrijednost projekata iznosi preko 1,9 milijardi kuna dok je ukupan iznos bespovratnih sredstava osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj preko 883 milijuna kuna.

Svjesni važnosti energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva, osobito uzimajući u obzir da se gotovo 50% konačne potrošnje energije u Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uniji upotrebljava za grijanje i hlađenje, od čega 80 % u zgradama, osim povlačenja sredstava iz Europskih fondova za energetsku obnovu zgrada, Ministarstvo je u rujnu 2018. godine pokrenulo i  potpisivanje „Povelje o dekarbonizaciji zgrada“. Cilj je zajedničkim dijalogom potaknuti uspješnu implementaciju standarda zgrada gotovo nulte energije te provedbu nacionalne dugoročne strategije energetske obnove zgrada kako bi poduprli transformaciju postojećeg fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine.

Sadržaj povelje o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. odnosi se na postizanje energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom zgrada i građenjem zgrada gotovo nulte energije, poticanjem svjesnosti važnosti dodatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanjem udjela obnovljivih izvora energije, poboljšanjem energetske sigurnosti, te uvođenjem inovacija i pametnih tehnologija koje omogućuju zgradama da potpomognu sveukupnu dekarbonizaciju gospodarstva.

Potpisivanjem povelje potiče se kontinuirana suradnja na izradi Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada i prelazak na standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (nZEB) a do sada su je potpisali predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava, Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, Klastera nZEB i na desetke drugih dionika  -  predstavnika jedinica lokalne samouprave, građevinskih tvrtki, udruženja i akademske zajednice.
 Pisane vijesti