Popis poslovnih prostora - garaža koji će biti predmetom prodaje - 10.1.2019

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_227591032_cr.jpg
Na temelju odredbe članka 41. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.), odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, br. 125/11., 64/15. i 112/18.) te članka 3. Uredbe o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 137/13. i 78/15.), Ministarstvo državne imovine daje sljedeću obavijest:
 

POPIS POSLOVNIH PROSTORA – GARAŽA KOJI ĆE BITI PREDMETOM PRODAJE

sukladno Odluci Ministarstva državne imovine, KLASA: 371-01/18-01/595, URBROJ: 536-03-01-03-03/05-18-29, od 03. siječnja 2019. godine
 
objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva državne imovine (www.imovina.gov.hr), Hrvatske gospodarske komore (www.hgk.hr) i Hrvatske obrtničke komore (www.hok.hr)

Pisane vijesti