Potpisana nova nagodba u predmetima neovlaštenih ulaganja

Dana 21. listopada 2015. godine Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sklopio je Nagodbu sa gospodinom Đorđem Ćalićem temeljem odredbe članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine” broj 76/2014).  Navedenim člankom Državnom uredu omogućeno je sklapanje nagodbe s vlasnikom kojem je objekt vraćen u posjed na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba („Narodne novine“, broj 92/98) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj 88/02), i to na razuman, primjeren i razmjeran način. Navedenom Nagodbom Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzeo je novčanu obvezu koju vlasnik nekretnine ima prema privremenom korisniku čime su riješena sva pitanja neovlaštenih ulaganja privremenog korisnika kao i naknade istih. Od ukupno 12 predmeta neovlaštenih ulaganja u 5 predmeta je sklopljena nagodba sa vlasnicima, u 2 predmeta su dobivena pozitivna pravna mišljenja nadležnih općinskih državnih odvjetništava za sklapanje nagodbi, koje su u tijeku potpisivanja, a 5 predmeta je još uvijek u raznim fazama rješavanja. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje planira okončanje svih postupanja po preostalim predmetima završno tijekom 2016. godine. U Državnom proračunu Republike Hrvatske na proračunskim pozicijama Državnog ureda osigurana su dostatna financijska sredstva za postupanja temeljem zakonskih obveza iz nagodbi.

Pisane vijesti