Povećana alokacija za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Slika //slike/Opcenito/EO-vsz.jpg

Odlukom ministra od 27. prosinca 2022. povećana je alokacija za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kojom je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru predmetnog Poziva povećan s 300.000.000,00 kuna, odnosno 39.816.842,52 eura, na 330.000.000,00 kuna, odnosno 43.798.526,78 eura.

Povećanjem alokacije osigurat će se sufinanciranje dodatnih prihvatljivih projektnih prijedloga s rang liste Odbora za odabir projekata prema ostvarenom broju bodova.

Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva.

Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

Podsjećamo, u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ potpisan je 91 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Korisnicima. Ukupna vrijednost ovog 91 projekta iznosi gotovo 481,1 milijuna kuna, od čega su više od 297,9 milijuna kuna bespovratna sredstva osigurana u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine.


Predmetne višestambene zgrade nalaze se u 18 hrvatskih županija, a najviše ih je, njih 16, u Karlovačkoj županiji. Ističemo kako je na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, a ugovorenim projektima energetske obnove višestambenih zgrada taj je pokazatelj značajno premašen budući prosječna ušteda godišnje primarne energije (Eprim) za ovaj 91 projekt iznosi 60,07%. Visok je i postotak prosječne uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) u odnosu na minimalnu od 50% koju je potrebno ostvariti na razini svake pojedinačne zgrade, a koji iznosi 70,76%.
 
Najčešći energetski razred prije obnove je D, dok je najčešći očekivani energetski razred nakon obnove B. Od ukupno 91 ugovorenog projekta energetske obnove višestambenih zgrada, 75 projekata provodit će integralnu energetsku obnovu, 1 projekt provodit će integralnu obnovu s mjerama zaštite od požara, a njih 15 dubinsku obnovu.
 
Prema najvećim uštedama energije među 7 novougovorenih projekata ističu se „Energetska obnova višestambene zgrade Sjenjak 10, Osijek“ s prosječnom uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 84,47% i prosječnom uštedom godišnje primarne energije (Eprim) od 50,43%, potom „Energetska obnova višestambene zgrade na adresi J. Križanića 6, Sisak“ s prosječnom uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 77,40% i prosječnom uštedom godišnje primarne energije (Eprim) od 68,29%, te „Energetska obnova višestambene zgrade Marka Marulića 5,5a,5b i 5c“ u Karlovcu s prosječnom uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 71,78% i prosječnom uštedom godišnje primarne energije (Eprim) od 67,45%.
 
Financijski su najteža dva projekta s područja grada Osijeka i Velike Gorice, i to „Energetska obnova višestambene zgrade Sjenjak 10, Osijek“, ukupne vrijednosti nešto veće od 8,9 milijuna kuna, s gotovo 7,2 milijuna kuna dodijeljenih bespovratnih sredstava i najvećom bruto građevinskom površinom zgrade od 9.856,42 m2 te projekt „Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Matije Magdalenića 4-14, Velika Gorica“, ukupne vrijednosti nešto veće od 9,1 milijuna kuna te malo više od 5,5 milijuna kuna dodijeljenih bespovratnih sredstava, bruto građevinske površine zgrade od 8.333,15 m2.
 
U sklopu horizontalnih mjera, provedbu novih/rekonstrukciju postojećih elemenata pristupačnosti među ugovorenim projektima provest će 8 višestambenih zgrada koje će ugraditi dizala, 2 višestambene zgrade koje će ugraditi koso podizne platforme, 1 koja će izgraditi pristupnu rampu, 1 koja će ugraditi taktilne površine za slijepe i slabovidne osobe te 1 višestambena zgrada koja će postaviti trajnu ploču na Brailleovom pismu. Kao mjeru ugradnje elemenata zelene infrastrukture 9 višestambenih zgrada će urediti postojeće zelene površine na čestici zgrade, a kao mjeru održive urbane mobilnosti 28 će višestambenih zgrada izvesti parkirališta za bicikle.
 
Dodajmo i kako je na Poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaprimljeno ukupno 235 projektnih prijedloga, što je činilo 200% inicijalno osigurane alokacije od 300 milijuna kuna. Unošenje projektnih prijedloga prijaviteljima je bilo omogućeno od 25. travnja 2022., dok je dostava (podnošenje) projektnih prijedloga započela 17. svibnja 2022. godine. Zbog iskorištenja raspoložive financijske alokacije Poziv je zatvoren s danom 2. kolovoza 2022. godine.

Pisane vijesti | NPOO-višestambene