POVRAT SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA KOJI SU OTKUPILI STAMBENE JEDINICE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Dana 13. svibnja 2014. godine stupila je na snagu Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, objavljena u „Narodnim novinama„ broj 55/14, od 5. svibnja 2014. godine. Sukladno navedenoj Uredbi, pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata odnosi se na branitelje koji imaju potpisan ugovor o kupoprodaji nekretnine – u naravi obiteljske kuće na području posebne državne skrbi s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama ili s drugim nadležnim tijelom državne uprave do 1. kolovoza 2005. godine. Rok za podnošenje zahtjeva za povrat kupoprodajne cijene bio je godinu dana od stupanja na snagu ove Uredbe. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je stoga utvrdio pravo i donio Odluku o povratu kupoprodajne cijene otkupa stambenih jedinica za ukupno 98 hrvatskih branitelja. Od navedenog broja potpisana su 93 ugovora o povratu sredstava hrvatskim braniteljima i isplaćeno je do sada ukupno 6.724.984,39 kuna i to za 35 branitelja je isplaćen cijeli iznos kupoprodajne cijene (ukupno 4.000.000,00 kuna), dok se preostali iznos odnosi na iznos obročne isplate za 58 hrvatskih branitelja. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje planira do kraja 2015. godine isplatiti ostatak obročnih uplata za 58 branitelja i to u cijelosti, što iznosi ukupno 7.300.000,00 kuna. Planirani ukupni iznos za isplatu iz državnog proračuna za potrebe povrata kupoprodajne cijene otkupa stambenih jedinica koje su namijenjene hrvatskim braniteljima, članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, je 11.300.000,00 kuna.

Pisane vijesti