Poziv za iskazivanje interesa za kupnju udjela u Luka - Vukovar d.o.o.

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/07/Luka-Vukovar.jpg

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13) i Odluke Vlade Republike Hrvatske od 23. srpnja 2014. godine, Klasa: 022-03/14-04/312, Urbroj: 50301-05/18-14-1 pokreće se postupak prodaje kako slijedi:  

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela društva u vlasništvu Republike Hrvatske provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda

 

Redni broj

DRUŠTVO

Broj udjela

% u temeljnom kapitalu

1

LUKA – VUKOVAR d.o.o. Vukovar

1

100,00%

 

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za navedeno trgovačko društvo.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 1. rujna 2014. godine do 15,00 sati.

 

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju poslovnog udjela gore navedenog društva te se donese konačna Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnog udjela predmetnog društva.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU POSLOVNOG UDJELA DRUŠTVA LUKA – VUKOVAR d.o.o. Vukovar" potrebno je dostaviti na adresu:

 

Centar za restrukturiranje i prodaju

Ivana Lučića 6

10 000 Zagreb

Hrvatska

 

 Pisane vijesti