Poziv za verifikaciju računalnih programa za izračun energetskog svojstva zgrade

Slika /slike/Opcenito/digitalizacija-2022.jpg

Pozivaju se zainteresirani subjekti na prijavu računalnih programa za verifikaciju, odnosno provjeru usklađenosti s važećim propisima za izračun energetskog svojstva zgrada, u svrhu izračuna, odnosno izdavanja energetskih certifikata zgrada. Prijave Ministarstvu podnose se najkasnije do 5. lipnja 2022. godine.

U sklopu verifikacije provjeravati će se usklađenost s važećim propisima (u trenutku početka procesa verifikacije) vezano za izračun energetskog svojstva zgrade u svrhu izdavanja energetskog certifikata zgrade a koji su objavljeni na linku:
 
Posebno upućujemo na usklađenje s novim algoritmima za izračun energetskog svojstva zgrada:
   
Prijava treba sadržavati kontakt podatke (ime i prezime, adresu, OIB, email adresu, kontakt broj mobitela) osobe koja je u vlasništvu računalnog programa koji se verificira ili je opunomoćena za zastupanje. U prijavi je potrebno navesti naziv računalnog programa koji se prijavljuje za verificiranje te tražene podatke poslati na adresu elektroničke pošte: energetska.ucinkovitost@mpgi.hr

Ostale potrebne podatke za provođenje verifikacije navedene osobe dostavljaju naknadno na zahtjev Ministarstva tijekom procesa verifikacije.
 
 

Pisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost