Predlaže se obvezna primjena e-usluge eGrađevinski dnevnik od 1. siječnja 2023.

Slika /slike/Opcenito/grad.dnevnik.jpg

Ministarstvo provodi eSavjetovanje o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera kojom se predlaže obveza primjene eGrađevinskog dnevnika od 1. siječnja 2023.

Naime, trenutno važećim pravilnikom bila je predviđena obvezna primjena eGrađevinskog dnevnika od 1. srpnja 2022. godine, no s obzirom da nisu završene aktivnosti vezane uz edukaciju trenera i pripreme korištenja ove digitalne usluge, predlaže se prolongat njegove primjene od početka 2023. godine. 

Podsjetimo, nova e-usluga eGrađevinski dnevnik u funkciji je od 1. siječnja 2022. godine a njome građevinski sektor prelazi na nova pravila rada, odnosno gradilišta se digitaliziraju, pa za sve sudionike ključna postaje nova platforma za digitalno vođenje procesa gradnje.

Usluga predstavlja veliku pomoć ovlaštenim stručnim osobama i onima koji vode građenje, ali i investitorima jer će moći digitalno pratiti proces građenja od prijave početka građenja do procesa tehničkog pregleda izgrađene građevine, odnosno izdavanja uporabne dozvole.

Usluga je u potpunosti digitalizirana i omogućuje vođenje građevinskog dnevnika elektroničkim putem, a cilj joj je podizanje razine kvalitete građenja te povećanje dostupnosti kvalitetnih informacija na jednom mjestu. 

Modul je povezan s već razvijenim modulima iz Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) kao što je eDozvola, na način da se podaci upisani u prijavu početka građenja koja nastaje u eDozvoli povlače u eGrađevinski dnevnik. Dnevnik pokreće nadzorni inženjer na temelju tih podataka, unosi podatke o svim ostalim sudionicima u građenju (izvođač, ostali stručni nadzori, projektantski nadzor, geodet itd.) i otvara dnevnik, dok sam dnevnik vodi inženjer gradilišta i/ili voditelj radova.

U razvoju procesa izrade modula eGrađevinski dnevnik sudjelovale su i strukovne komore: arhitekata, inženjera građevinarstva, inženjera strojarstva, inženjera elektrotehnike i geodeta koje su omogućile dostupnost podataka iz njihovih baza upisnika, imenika i evidencija.

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, koji osigurava hardversku i serversku podršku i interoperabilnost u sklopu Centra dijeljenih usluga (CDU), eGrađevinski dnevnik postavljen je na infrastrukturu CDU-a.

Kroz ovaj modul omogućen je pristup OIB-u i Obrtnom registru što pojednostavljuje sam postupak provjere evidencije pravnih i fizičkih osoba koji su sudionici u gradnji, a sustav je povezan i s Finom i Poreznom upravom.

Projekt razvoja ove usluge vrijedne 4,85 milijuna kuna financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (u iznosu od 85%) a koristit će je oko 30 000 stručnih osoba čija je edukacija u tijeku.


 


Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi