Predstavljamo bilten "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji"

Bilten „Standardna kalkulacija radova u visokogradnji“ (dalje u tekstu: Bilten), objavljivao je Institut IGH, 35 godina. Bilten je imao široku primjenu od planiranja investicija u javnoj nabavi, usporedbe cijena u troškovnicima, procjene vrijednosti nekretnina i sudskih vještačenja građevinskih radova.

U Biltenu se obrađuje materija kroz šest poglavlja: Cjenik materijala A; Cjenik materijala B; Prosječne bruto satnice radnika; Cjenik strojeva i vozila; Cjenik radova; Proračun cijene građenja tipskih građevina.

Bilten se bazira se na:
 
  • standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troškovnika
  • standardnim normativima
  • standardnim faktorima za pridruživanje indirektnih troškova

U Biltenu su obrađeni podatci na osnovu navedenih elemenata i prikupljenih tržnih cijena materijala, rada i strojeva na dan 30. rujna 2019. godine. Sve cijene materijala su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost franko gradilište. Putem metode težišta dobiva se prosječna cijena materijala koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka.

Na zagrebačkom području prikupljene su cijene 1950 materijala, a na područjima Osijeka, Splita i Rijeke prikupljene se cijene 75 glavna materijala, koji čine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m2 stambene površine. Cijene rada su prikupljene iz najmanje tri poduzeća. Prikupljene se cijene brutto satnica radnika koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka.

Tipske građevine, za koje se obračunava i objavljuje cijena građenja po strukturi i ukupno po 1 m2 odabrani su zajedno sa stručnjacima bivšeg USIZA grada Zagreba, a cijena se obrađuje na osnovu obračunske dokumentacije (građevinska knjiga i okončana situacija). Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i količina tih stavaka iz obračunskih troškovnika tipskih građevina proračunavaju se cijene građenja tipskih građevina.

Standardni opisi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka obračunskih troškovnika stambenih građevina.

Analizom su ustanovljene stavke koje se najčešće javljaju u troškovnicima i stavke koje čine elementarne opise radnih procesa.

Za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standardnih stavaka.  

Zbog poslovne odluke Instituta IGH da nakon 35 godina prestane s izdavanjem Biltena u 2018. godini te nedostatka slične jedinstvene publikacije koja bi tržištu ponudila prikaz cijena radova i materijala koji se koriste u gradnji, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u suradnji s Institutom IGH ponovno pokrenulo izdavanje Biltena.

Bilten sve zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu preuzimati bez ikakve naknade.


                                  
 

Pisane vijesti | Informacija | Procjena vrijednosti nekretnina