Predstavljen projekt gradnje zgrade POS-a u Našicama

Slika /Stanovanje/2019_09_20_POS-Nasice.jpg

U organizaciji grada Našica, u petak 20. rujna 2019. godine, predstavljen je projekt POS-a za izgradnju višestambene zgrade na raskrižju Ulice Vatroslava Lisinskog i Sokolske ulice u Našicama. Na prezentaciji su sudjelovali i pomoćnik ministra Zdravko Vukić te zamjenik direktora APN-a Krešimir Žunić, a zainteresiranim građanima je predstavljena lokacija izgradnje višestambene zgrade te uvjeti, način, mjerila, mogućnost kreditiranja i prednosti koje donosi kupnja stana po Programu POS-a.

Pomoćnik ministra Zdravko Vukić tom je prigodom istaknuo važnost ovog vrijednog projekta, pohvalivši gradonačelnika i njegove suradnike na donošenju odluke o uključivanju u Program POS-a. „Svjedoci smo brojnih projekata i radova koji se u protekle dvije godine izvode na području Grada, što je dobar pokazatelj da se nastoje osigurati kvalitetniji uvjeti za život svih sugrađana“ kazao je Vukić.

Podsjetimo, izgradnja stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Do sada je kroz POS program izgrađeno preko osam tisuća stanova u koje je uloženo četiri milijarde kuna, a planira se gradnja novih tisuću stanova na lokacijama u Zagrebu, Zadru, Splitu, Trogiru, Solinu, Biogradu na Moru, Bolu, Cresu, Krku, Kraljevici, Lovranu, Poreču, Visu i Vrsaru.

Posljednjim izmjenama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koje su donesene krajem lipnja 2019. godine omogućeno je rješavanje stambenog pitanja širem krugu građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu, a smanjena je i kamatna stopa na javna sredstva u otplati s 3 na 2 posto.

Također, izmjenama zakona omogućena je i kupnja stanova za državne i javne službenike i namještenike deficitarnih zanimanja (liječnike, nastavnike, znanstvenike, djelatnike u kulturi i sl.) te se sprječava zloupotreba javnih sredstava u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaje stanova. Naime, svi novi ugovori sadrže zabranu davanja u najam ili prodaju stana POS-a. Ako netko unatoč zakonskoj zabrani odluči prodati ili iznajmiti POS-ov stan, reagirat će Agencija za promet nekretnina (APN), koja će o svemu obavijestiti banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana, a banka će morati kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati. Uz to, kupac će APN-u morati isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora. Osim toga, Zakon sada sadrži i odredbe koje se odnose na sprječavanje zloupotrebe javnih sredstava u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaju stanova kupljenih prije 10 godina od dana stupanja na snagu Zakona o POS-u, što se definira upisom u zemljišne knjige.


Dodatne informacije:Pisane vijesti | Informacija | POS