Predstavljena publikacija „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2021.“

 • Slika /slike/Opcenito/2022_09_30-image-1.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

U Hrvatskom institutu za povijest u Opatičkoj ulici u Zagrebu održan je stručni skup "Tržište nekretnina Republike Hrvatske", u organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ekonomskog instituta Zagreb. U sklopu skupa predstavljena je publikacija "Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske u 2021. godini“.

Sudionike su u uvodnom izlaganju pozdravili državni tajnik mr.sc. Željko Uhlir, ravnatelj Instituta za povijest dr.sc. Gordan Ravančić i ravnateljica Ekonomskog instituta Zagreb dr. sc. Tajana Barbić. Publikaciju su predstavili državni tajnik mr.sc. Željko Uhlir i dr.sc. Ivana Rašić iz Ekonomskog instituta Zagreb.

Ukupna vrijednost prodanih nekretnina u 2021. godini iznosila je 60.086 milijardi kuna. Ostvareno je 133.977 kupoprodaja, što u odnosu na 2020. godinu predstavlja rast od 30 posto.

Najveći broj transakcija pritom se odnosi na kupoprodaje:
 
 • poljoprivrednog zemljišta, njih 43.846, što čini 32,7 posto ukupnog broja kupoprodaja
 • stanova/apartmana kojih je ostvareno 29.609, odnosno 22,1 posto od ukupnog broja 
 • građevinskog zemljišta kojih je zabilježeno 23.633 (17,6 posto ukupno ostvarenih transakcija)
 • obiteljskih kuća kojih je zabilježeno 16.876, što je činilo 12,6 posto ukupnog broja ostvarenih kupoprodaja na tržištu nekretnina 2021. godine

Gledano u odnosu na ostvareni bruto domaći proizvod (BDP) kupoprodajne transakcije nekretnina činile su 14 posto BDP-a 2021. godine. Za usporedbu, taj je udio 2020. godine iznosio 11 posto. Vrijednost prodanih nekretnina se u 2021. godini povećala za visokih 50,1 posto.

S obzirom na vrstu nekretnine, najznačajniji udio u vrijednosti kupoprodaja na tržištu nekretnina u 2021. godini bilježe stanovi na koje se odnosi 38,6 posto vrijednosti ugovorenih kupoprodaja, zatim slijede građevinska zemljišta s udjelom od 22,7 posto te obiteljske kuće s udjelom od 21,1 posto. Prema broju kupoprodaja izdvaja se Grad Zagreb, iza kojeg slijede urbana središta u priobalju Zadar, Split i Rijeka, dok se u kontinentalnom dijelu zemlje ističe Osijek. U ovim gradovima učestalije su kupoprodaje stanova/apartmana, dok kupoprodaje građevinskog zemljišta dominiraju u priobalnom pojasu izvan većih gradskih naselja te u dijelu zaleđa Istre i srednje Dalmacije, a kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta prevladavaju u ostatku Hrvatske.

Podaci prikazani u publikaciji

Publikacija „Pregled tržišta nekretnina 2021“ sadrži podatke o stanju na tržištu nekretnina u 2021. godini kao i godišnja promjena odabranih pokazatelja u odnosu na 2020. godinu, i to na razini cjelokupne zemlje, županija, pojedinih jedinica lokalne samouprave (JLS), a za Grad Zagreb i na razini katastarske općine.

Pregled razlikuje sljedeće vrste nekretnina: stanove (što uključuje i apartmane), obiteljske kuće, poslovne nekretnine (poslovne prostore i poslovne zgrade), građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta i šumska zemljišta. Osnovni pokazatelji koji su prikazani za svaki tip nekretnine su prosječna (medijalna) kupoprodajna cijena i prosječna (medijalna) veličina nekretnine. Za stanove/apartmane, obiteljske kuće i poslovne nekretnine prikazana je i prosječna (medijalna) starost nekretnine. Posebno poglavlje posvećeno je stanju tržišta nekretnina na području obuhvata djelovanja potresa.
 

Po broju ostvarenih kupoprodajnih transakcija prednjači Grad Zagreb

Prema broju lani ostvarenih kupoprodajnih transakcija, njih 14.764, izdvaja se Grad Zagreb, slijede ga urbana središta u priobalju - Zadar s 2.429 kupoprodaja, Split s 2.114 i Rijeka s 1.994 kupoprodaje, dok se u kontinentalnom dijelu zemlje izdvaja Osijek s 1.874 kupoprodaje.

Pritom, većina kupoprodaja se odnosi na kupoprodaju stanova/apartmana.

Da se nekretninama intenzivnije trguje u manjem broju lokalnih jedinica, istaknuto je u publikaciji, svjedoči i podatak da se lani 50 posto svih kupoprodaja, bez Grada Zagreba, odvijalo u 21 posto gradova i općina.

Tako, razlike između jedinica lokalne samouprave, uzimajući u obzir vrstu nekretnine kojom se najčešće trguje, odraz su razlika u stupnju razvijenosti i strukturi lokalnog gospodarstva.

Kupoprodaje stanova/apartmana učestalije su u urbanim središtima poput Zagreba, Splita, Rijeke i Pule, a sve češće i u mjestima u blizini većih središta, kupoprodaje građevinskog zemljišta dominiraju u priobalnom pojasu izvan većih gradskih naselja te u dijelu zaleđa Istre i srednje Dalmacije, dok u ostatku Hrvatske prevladavaju kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta, navedeno je u publikaciji.

Najskuplji stanovi u Dubrovniku, Rovinju, Splitu i Opatiji

Najvišu medijalnu cijena stana/apartmana, iznad 15.000 kuna po m2, pored Dubrovnika (18.610 kuna po m2), bilježe i gradovi Rovinj (17.045 kuna po m2), Split (16.682 kune po m2) i Opatija (15.390 kuna po m2). Medijalna cijena u rasponu od 10.001 do 15.000 kuna zabilježena je u 52 JLS-a te se tu, s iznimkom Grada Zagreba (12.032 kune po m2) i Velike Gorice (11.133 kune po m2), isključivo se radi o priobalnim i otočnim gradovima i općinama. U ovoj skupini JLS-ova najviša medijalna cijena prodanih stanova/apartmana po m2 zabilježena je u Funtani (14.648 kuna), a najniža u Općini Preko, od 10.088 kuna po m2. Od 83 jedinice lokalne samouprave u kojima su postignute medijalne cijene stana između 5.001 i 10.000 kuna po m2, njih 45 smješteno je u priobalju i na otocima, dok preostale 38 jedinica najvećim dijelom čine veći gradovi u kontinentalnom dijelu zemlje. Medijalne cijene stanova/apartmana do 5.000 kuna po m2 obilježavaju ruralne predjele i većinu jedinica lokalne samouprave smještenih u središnjem i istočnom dijelu Hrvatske, njih 24.

Obiteljske kuće u priobalju višestruko su skuplje od kuća u kontinentalnom dijelu zemlje

Kada je riječ o obiteljskim kućama, znatno više cijene prilikom prodaje postižu se u gradovima i općinama na prostoru obalnih županija. S najvišim medijalnim cijenama, iznad 11.000 kuna po m2, izdvajaju se Vrsar (14.709 kuna), Vis (12.503 kune) i Tisno (11.124 kune). Medijalna cijena obiteljskih kuća u rasponu od 5.000 do 10.000 kuna po m2 ostvarena je u 23 priobalnih i 14 otočnih lokalnih jedinica. Nadalje, od ukupno 76 gradova i općina, koliko ih ulazi u kategoriju medijalne cijene kuća od 1.001 do 5.000 kuna po m2, svega se njih sedam nalazi u kontinentalnom dijelu Hrvatske (Grad Zagreb, Osijek, Našice, Varaždin, Karlovac, Daruvar i Čakovec), a 69 ih je smješteno na prostoru obalnih županija. Medijalne cijene obiteljskih kuća od 1.000 kuna po m2 i manje zabilježene su u najvećem broju jedinica lokalne samouprave, njih 217, od kojih je većina smještena u ruralnim predjelima kontinentalnog dijela zemlje. Zanimljiv je podatak da se za jedan m2 obiteljske kuće u Šibensko-kninskoj županiji moglo kupiti čak 19 m2 u Zagrebačkoj županiji.

U priobalju najmanja priuštivost stana

Analizom je utvrđeno i da je najmanja priuštivost stana ili apartmana u priobalnom dijelu zemlje. Tako, vrijednost "indeksa priuštivosti" veća od 30 posto, koja ukazuje da je za jedan kvadratni metar stana ili apartmana potrebno izdvojiti više od 30 posto godišnjeg dohotka, bilježe četirigrada - Dubrovnik, Baška Voda, Hvar i Rovinj.  S druge pak strane, najpriuštiviji stanovi su u Vukovaru, gdje je "indeks priuštivosti" iznosio 2,1.

Tek na 76. mjestu nalazi se Zagreb s vrijednošću indeksa 15,6, a u kojem su stanovnici za prosječni godišnji dohodak mogli kupiti 6,4 kvadratna metra stana.

Kada je riječ o najmu, očekivano, lani su prevladavali ugovori o najmu stana ili apartmana, a najviša prosječna mjesečna cijena njihovog najma po metru kvadratnom je zabilježena u Zagrebu, 58,29 kuna. 

Podatci su to iz publikacije Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2021koju je u suradnji s Ekonomskim institutom Zagreb objavilo  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ovo je ujedno peto po redu izdanje ove publikacije čiji je osnovni cilj upoznati javnost s temeljnim informacijama i trendovima na tržištu nekretnina, što predstavlja značajan doprinos ne samo većoj kvaliteti procjena, već i transparentnosti tržišta.

Više informacija o tržištu nekretnina u protekloj godini dostupno je u samoj publikaciji kao i u sažetku publikacije putem poveznica niže: 
 
 
 

Stranica | Informacija | Procjena vrijednosti nekretnina