Približavamo naše javne usluge i građanima Europske unije

Dana 8. veljače 2018. godine sklopljen je Ugovor o provedbi projekta 'ePIC - Electronic Public Identification Croatia' između nadležne agencije Europske komisije (INEA) i hrvatskog konzorcija kojeg čine Financijska agencija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pravosuđa i Narodne novine d.d.

Projekt, ukupne vrijednosti  505.407 €,  sufinancira se iz programa  CEF - Connecting Europe Facility – Telecom (Instrument za povezivanje Europe – Telekom) u iznosu od 75%, od čega je Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja za elektroničko podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina bespovratno dodijeljeno preko 38 tisuća eura. Temeljem dodijeljenih sredstava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će raspisati natječaj za programsko rješenje kojim će se omogućiti građanima Europske unije da putem svojih vjerodajnica, koje su drugačije od našeg OIB sustava, mogu pristupiti sustavu eDozvola.

Cilj projekta ePIC je promocija širenja i ubrzanja korištenja elektroničke identifikacije između privatnih i javnih tijela kako bi se omogućio pristup državljanima EU/EEA na hrvatske javne e-usluge, korištenjem vjerodajnica izdanih u jednoj od EU/EEA država.

Provedbom prethodnog projekta, 'Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens', nadograđen je središnji sustav za identifikaciju i autentikaciju korisnika (NIAS) na javne elektroničke usluge u okviru platforme e-Građani, te je isti integriran s nacionalnim eIDAS čvorom, a u svrhu omogućavanja prihvata vjerodajnica državljana EU/EEA prilikom pristupanja hrvatskim e-uslugama.

U tu svrhu uspostavljena je nova pristupna točka hrvatskim javnim e-uslugama za državljane EU/EEA (www.europe.gov.hr) s kojom je integriran određeni broj nadograđenih usluga.

Projektom ePIC nastavlja se s nadogradnjom novih javnih e-usluga i njihovom integracijom s portalom www.europe.gov.hr uz što je poseban naglasak na poticanju pružatelja javnih e-usluga na unaprjeđenje istih i otvaranje usluga prema EU/EEA korisnicima.

Financijska agencija, u ulozi nositelja i koordinatora nacionalnog konzorcija, upravlja projektom te provodi aktivnosti predstavljanja rezultata projekta, izrade promotivnih materijala, edukacije ključnih dionika i tehničke podrške za prilagodbu i integraciju e-usluga. Projektom je planirana prilagodba i integracija sljedećih javnih elektroničke usluga: suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a (Ministarstvo unutarnjih poslova), e-Plovilo i e-Pomorac (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), on-line dobivanje izvadaka iz zemljišnih knjiga i mogućnost podnošenja elektroničkog zahtjeva za otvaranje tvrtke u RH (Ministarstvo pravosuđa), elektroničko podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina (Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja) te pristup i korištenje portala za javnu nabavu (Narodne novine d.d.).

Očekuje se da će projekt biti u potpunosti realiziran do kolovoza 2019. godine.Stranica | Informacija | Elektronički servisi