Prijave na natječaje za kupnju građevinskih zemljišta i zakup poslovnih prostora do 2. srpnja

Slika /slike/Opcenito/PP1225_ZG-Gajeva-6.jpg

Ministarstvo zaprima prijave po trećem ovogodišnjem natječaju za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske s rokom za predaju ponuda do 2. srpnja 2021. do 10 sati. Natječajem je ponuđeno 15 nekretnina diljem Hrvatske. Istovremeno, Državne nekretnine d.o.o. natječajem nude u zakup 20 poslovnih prostora u 7 gradova.

Ministarstvo natječajem nudi u prodaju građevinska zemljišta u Zagrebu, Osijeku, Biogradu na Moru, Zadru, Medulinu i Sinju te općinama Stankovci, Drenovci, Plitvička jezera, Hercegovac, Ravna Gora i Oprtalj. Prodaju se i kuće sa građevinskim zemljištem na lokacijama u Općini Promina te u naselju Malo Vukovje kraj Garašnice.

Najmanje od ponuđenih građevinskih zemljišta smješteno je u Zadru i površine je 100 m2  dok je najveće smješteno u Plitvičkim jezerima i iznosi 11.214 m2.
 
Kako sudjelovati?
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO" .
 
  • u postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina
  • u postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor
  • najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
  • u slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene
  • u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene
  • ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine
  • Ministarstvo zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak
  • nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo će vratiti jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate
  • izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu. U suprotnom Ministarstvo nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.

Zainteresirani ponuditelji ponude mogu dostaviti do 2. srpnja 2021. do 10 sati u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20 u Zagrebu ili putem pošte na istu adresu uz naznaku „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI do 2. srpnja 2021. do 11:00 sati“

Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 2. srpnja 2021. u 11,00 sati.

Za sve dodatne informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti svakim radnim danom od 9-16 sati na tel: 01 6448 887.


ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

U petak 28. svibnja 2021. raspisan je NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA  u vlasništvu Republike Hrvatske s rokom za predaju ponuda do 2. srpnja 2021. do 12 sati. Natječajem je ponuđeno 30 poslovnih prostora u sedam gradova. Državne nekretnine d.o.o. natječajem nude u zakup 20 poslovnih prostora u Zagrebu, tri u Splitu, dva u Puli i Rijeci, a po jedan u Varaždinu, Kumrovcu i Osijeku. Najmanji od ponuđenih prostora smješten je u Zagrebu na Marulićevom trgu i veličine je 13 m2, a veliki poslovni prostori čija je površina od 100 m2 do 190 m2 nalaze se u Zagrebu i Osijeku.

Popis, lokaciju, početnu cijenu nekretnina kao i JAVNI POZIV možete preuzeti OVDJE.

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb, na dan 2. srpnja 2021. u 13:00 sati.

Informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom od 9 do 11 sati, na brojeve telefona: 01/ 6346-312, 01/ 2657-519 i 01/ 2079-260. 

Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti uvezana i numerirana. Kako ponuda mora izgledati, možete pogledati OVDJE.

Ponuda se podnosi na obrascu koji se nalazi na internetskim stranicama društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. Obrazac možete preuzeti i OVDJE.

Na obrascu te dokumentaciji nije dopušteno raditi korekcije podataka (precrtavati ili korigirati podatke). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način te na kojima su precrtavani ili korigirani podaci, smatrat će se nevaljanima te se iste neće razmatrati.

 Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina