Priopćenje o sustavu NPOO fondovieu

Slika /slike/Opcenito/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

S obzirom na informacije objavljene u pojedinim dnevnim novinama i na portalima u kojima se iznose određene sumnje u funkcionalnost i sigurnost informacijskog sustava NPOO fondovieu, uspostavljenog za provedbu i praćenje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (dalje u tekstu: NPOO), Ministarstvo financija iznosi slijedeće:

Ministarstvo financija obavlja funkcije tijela nadležnog za koordinaciju provedbe NPOO-a i vlasnik je sustava NPOO fondovieu koji se koristi za sve poslovne procese u provedbi NPOO-a. Pri uspostavi sustava NPOO fondovieu u obzir su uzete i preporuke korisnika sustava eFondovi kako bi se postigla viša razina kvalitete korištenja ovog sustava.

Glede sigurnosti sustava NPOO fondovieu, tijekom razvoja istog rukovodilo se načelima struke te su primijenjeni  najviši sigurnosni standardi tako da je u sustav ugrađena detaljna digitalna forenzika koja unaprjeđuje razinu transparentnosti svih radnji na sustavu.

Prije stavljanja sustava NPOO fondovieu na raspolaganje korisnicima, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (dalje u tekstu: ARPA) provela je reviziju sustava  s aspekta funkcionalnosti, informacijske sigurnosti i tehničkog okruženja. Revizijske aktivnosti su provedene u skladu s međunarodnim revizijskim standardima, Smjernicama Europske komisije zemljama članicama za pripremu sažetka revizija u okviru Mehanizma oporavka i otpornosti od 27. rujna 2021. te Bilješkom Europske komisije o repozitorijskim sustavima od 28. siječnja 2022.

ARPA je sustav NPOO fondovieu ocijenila funkcionalnim i sigurnim te o istom izdala bezuvjetno  revizorsko mišljenje.

Sustav omogućava evidenciju svake pojedinačne projektne prijave s točnošću koja se mjeri u milisekundama i bilježi se na serverskoj strani, a svim prijaviteljima odmah je vidljiva jedinstvena oznaka prijave, zabilježeno vrijeme zaprimanja i poredak u odnosu na druge prijave. Stoga, sustav i u slučaju velikog broja prijava u isto vrijeme promptno reagira na zaprimanje projektnih prijava kako bi osigurao stabilnost i jednake uvjete za svakog prijavitelja.

Prilikom registracije u sustav NPOO fondovieu svaki korisnik upoznat je s pravilima korištenja sustava, a što potvrđuje prihvaćanjem Općih uvjeta te je dužan postupati u skladu s istima.  Pokušaji korištenja sustava na automatiziran, robotiziran ili neki drugi nedopušten način u svrhu stjecanja neopravdane prednosti smatra se zlouporabom, a posebice ukoliko se sustav na takav način koristi prilikom podnošenja projektnog prijedloga. Navedenim postupanjem korisnik se isključuje iz postupka dodjele bespovratnih sredstava i/ili se s istim raskida ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Naprijed navedena ponašanja pojedinih korisnika registrirana su prilikom pripreme projektnih prijedloga i podnošenja prijava na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava, o čemu je Ministarstvo financija dostavilo informacije i dokaze mjerodavnim institucijama na daljnje postupanje.

Na kraju ističemo da Ministarstvo financija kontinuirano poduzima sve potrebne aktivnosti i radnje u suradnji s mjerodavnim institucijama, kako bi se spriječili odnosno sankcionirali svi pokušaji zlouporabe informacijskog sustava NPOO fondovieu, kao dijela državne informacijske infrastrukture.  

Izvor: MFINPisane vijesti | Vijesti iz medija | NPOO