​Prodaju se vozila u vlasništvu države, pogledajte što se nudi i po kojoj cijeni

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/kupnja vozila/21_01/Slika1.png

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je u srijedu 3. studenog, Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju 23 vozila koja su u državnom vlasništvu. Ponude se zaprimaju do 3. prosinca 2021. godine do 10.00 sati.

Sva vozila prodaju se u zatečenom stanju, po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Između ostalih, natječajem se prodaje automobil BMW serije 5 po početnoj cijeni 36.537,49 kuna, Mercedes S klase s početnom cijenom nešto višom od 40.000 kuna, kao i Audi Q7 čija je početna cijena 2.659,29 kuna. U prodaji su još i vozila marki Renault, Ford, Volkswagen, Honda, Audi, Opel, Peugeot i Fiat a osim automobila prodaju se i teretna vozila. ​O kojim je točno vozilima riječ i koja im je početna cijena možete provjeriti ovdje.

Vozila se mogu pogledati 12. studenoga 2021. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati, u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Novska ulica bb u Zagrebu, dok se vozila pod rednim brojem 6., 7. i 8. Javnog poziva mogu pogledati 12. studenoga 2021. godine u vremenu od 13.00 do 13.30 sati na lokaciji Ulica Ivane Brlić Mažuranić bb u Jastrebarskom (prostor bivše vojarne).

Uvjeti natječaja
 
  • u postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe
  • najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
  • u slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isto vozilo, odnosno istu skupinu vozila valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene
  • u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene
  • ponuda za skupinu vozila mora sadržavati ponuđenu cijenu za svako pojedinačno vozilo koja mora biti veća od početno cijene i izražena u kunama, te ukupan zbroj ponuđenih cijena
  • najpovoljnijim ponuditeljem za skupinu vozila smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu ukupnu cijenu za skupinu vozila
  • Ministarstvo zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga te će se u tom slučaju izvršiti povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome Ministarstvo ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima
  • ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine
  • nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratiti će jamčevinu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate
  • izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine

Ponude se mogu podnijeti do 3. prosinca 2021.

Svi zainteresirani građani svoje ponude mogu podnijeti najkasnije do 3. prosinca 2021. godine do 10.00 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Novska ulica bb u Zagrebu s početkom u 12.00 sati. Na javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Zainteresirani građani svoju ponudu mogu podnijeti u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i  državne imovine ili putem pošte na adresu Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb. Kao dan predaje uzima se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za predaju ponuda smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Sadržaj Javnog poziva kao i detaljne informacije o vozilima dostupni su ovdje, a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefon 01/6470 115 ili na adresi elektroničke pošte jan.vnoucek@mpgi.hr.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina