​Produljeni rok za iskaz interesa za Festival Novog europskog Bauhausa 2024. godine

Europska Komisija u travnju 2024. godine u Bruxellesu organizira drugi Festival Novog europskog Bauhausa - resursi za sve, kojim se pozivaju stanovnici Europe, ali i cijelog svijeta na raspravu o kreiranju održive, uključive i lijepe budućnosti.

Festival Novog europskog Bauhausa obuhvaća četiri ključna stupa:
  • Forum (The Forum) je platforma za pokretanje rasprava i razmjenu ideja o Novom europskom Bauhausu,
  • Sajam (The Fair) će lokalnim zajednicama, regionalnim i nacionalnim dionicima te organizacijama diljem EU-a omogućiti predstavljanje projekata i inicijativa te dati priliku za povezivanje i međusobnu suradnju,
  • Festival (The Fest) će glumcima, umjetnicima, građanskim udrugama i ostalim djelatnicima u kulturi osigurati prostor za stvaranje kulturnog programa i sadržaja (nastupi i predstavljanja umjetničkih djela),
  • Satelitska događanja, čije će osnovne aktivnosti biti u skladu s vrijednostima NEB-a, organizirat će se diljem Europske unije, a i izvan nje. 

Organizacije i pojedinci zainteresirani za predlaganje aktivnosti, projekata ili satelitskih događanja na Festivalu Novog europskog Bauhausa 2024. godine svoje prijedloge mogu poslati do produljenog roka 30. rujna 2023. godine.

Pisane vijesti | Informacija | Novi Europski Bauhaus