Prostorni planovi uređenja gradova i općina

Slika /slike/Opcenito/PP.nasl.drzavni-plan.jpg

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake županije, grada odnosno općine. Prostorni plan određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na tom području. Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom.

Zakonom o prostornom uređenju određeno je da stručne poslove u vezi s izradom prostornog plana te sve administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornog plana obavlja nositelj izrade prostornog plana odnosno stručno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Tijekom donošenja prostornog plana provodi se javna rasprava o prijedlogu plana koji se donosi. U javnu raspravu mogu se uključiti svi građani i zainteresirana javnost te putem svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja izraziti svoje stavove vezane uz prijedlog prostornog plana.

Nakon provedene javne rasprave, plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko ili gradsko vijeće.
 


Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje