Provedena dokapitalizacija Petrokemije d.d.

Slika /arhiva-midim/
Temeljem Odluke Glavne skupštine društva Petrokemija d.d. o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta od 20.05.2014. („Odluka Glavne skupštine“), Uprava Društva, po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu novih dionica u postupku ponude novih dionica dioničarima Društva u prvom i drugom krugu, na sjednici od 27.08.2014., uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrdila je unutar ponuđenog raspona cijene od 30,00 kuna do 100,00 kuna za jednu novu dionicu, jedinstvenu konačnu cijenu jedne nove dionice u iznosu od 30,00 kuna („Konačna cijena“). Uprava Društva je, uz suglasnost Nadzornog odbora, sukladno zaprimljenim ponudama iz Upisnica, utvrdila da navedena Konačna cijena omogućava optimiziranje kriterija za određivanje Konačne cijene navedenih u Javno objavljenim pozivima na upis novih dionica Društva u prvom i drugom krugu u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva. Sukladno utvrđenoj Konačnoj cijeni, postojeći dioničari Društva, koji su imali pravo upisa novih dionica ( Republika Hrvatska i drugi dioničari )  u prvom i drugom krugu, su upisali i uplatili 8.434.733 novih dionica, čime je sukladno Odluci Glavne skupštine, ispunjen uvjet da će se izdanje novih dionica smatrati uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 8.333.333 novih dionica. Odluku o provođenju trećeg kruga povećanja temeljnog kapitala donijet ce Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora do kraja rujna 2014. godine.

Pisane vijesti