Ravnatelj Meštrić na sastanku župana, načelnika i gradonačelnika u Varaždinskoj županiji

Slika /slike/2024_02_16_Gornji_Kneginec.jpg

Mogućnost povlačenja bespovratnih EU sredstava za izradu, izmjene ili transformaciju prostornih planova općina i gradova bila je jedna od glavnih tema današnjeg radnog sastanka župana Anđelka Stričaka s načelnicima i gradonačelnicima. Radni sastanak održan je u Općini Gornji Kneginec, a sastanku je nazočio i ravnatelj Danijel Meštrić.

"Budući da je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, za koji su prihvatljivi prijavitelji općine i gradovi, odlučili smo ovu temu uvrstiti na dnevni red kako bi gradonačelnici i načelnici mogli dobiti sve potrebne informacije. Isto tako, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije izrađuje, odnosno priprema nekoliko studija i stručnih podloga, s čime smo također željeli upoznati čelnike jedinica lokalnih samouprava iz naše županije" istaknuo je župan Anđelko Stričak.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ su predstavili ravnatelj Uprave za razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Danijel Meštrić i načelnica Sektora za EU projekte digitalizacije Ministarstva Jelena Zrinski Berger.

"U Varaždinskoj županiji trenutno je u pripremi 25 prostornih planova uređenja, generalnih urbanističkih planova te urbanističkih planova uređenja općina i gradova, koji se mogu prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava. Putem Poziva se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na izradu i donošenje prostornih planova, izradu izmjene i dopune ili transformaciju prostornih planova lokalne razine, a sukladno Zakonu o prostornom uređenju. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100 posto, a poziv će biti otvoren do 30. lipnja 2024. godine ili iscrpljenjem financijske alokacije Poziva" izvijestio je Danijel Meštrić.

Ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije Tanja Martinec izvijestila je o izradi studija i stručnih podloga za Varaždinsku županiju, koje su potrebne za daljnji razvoj pojedinih djelatnosti i odgovarajućeg planiranja u prostornim planovima.

"Ciljevi izrade tih dokumenata su utvrđivanje realnih potreba i mogućnosti Županije vezano uz pojedine sektore i djelatnosti, a osobito je aktualna izgradnja elektrana na obnovljive izvore energije, iskorištavanje mineralnih sirovina, korištenje poljoprivrednog tla za proizvodnju hrane te zaštita prostora. Važeći prostorni planovi u osnovi datiraju unatrag 20 do 25 godina te, premda su dijelom ažurirani kroz izmjene i dopune, osnovni planovi su izrađeni temeljem ranijih stručnih podloga i drugačijeg društveno-gospodarskog okruženja i stanja u prostoru. Stoga se izradom studija želi osigurati donošenje suvremenih i ažurnih stručnih podloga za kvalitetnije i realnije planiranje pojedinih potreba u prostornim planovima nove generacije, prioritetno u novom Prostornom planu Varaždinske županije ili eventualno njegovoj novoj izmjeni i dopuni, ovisno o zakonskim mogućnostima, ali i u prostornim planovima lokalne razine" pojasnila je Tanja Martinec.

Izvijestila je da je u 2023. godini pokrenuta izrada studije o prostornim mogućnostima korištenja potencijala obnovljivih izvora energije na području Varaždinske županije, a u ovoj godni u planu je pokretanje tri studije, o klasifikaciji i određivanju planskih kategorija poljoprivrednog tla, o održivom gospodarenju mineralnim resursima te socijalno-demografske studije Varaždinske županije. U sljedećoj i 2026. godini u planu je pokretanje još dviju studija, o krajobraznoj osnovi Varaždinske županije te o upravljanju klizištima na području županije.Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje