Reformskim zakonom povećat ćemo investicijski potencijal neiskorištenih državnih nekretnina

Slika /slike/Ministar/Ministar.Bacic-2023.jpeg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Konačni prijedlog zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske te ga uputila na drugo čitanje u Hrvatski sabor.

Ovim zakonskim rješenjem omogućit će se kvalitetnije upravljanje imovinom kao i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovaj cilj obuhvaćen je i reformskom mjerom utvrđenom Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.
 
Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu planira se postići kroz decentralizaciju upravljanja nekretninama prema županijama, gradovima sjedištima županija, velikim gradovima s preko 35.000 stanovnika, društvu Državne nekretnine d.o.o. i javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a koja tijela će uz Ministarstvo upravljati u ime Republike Hrvatske nekretninama u državnom vlasništvu.
 
Decentralizacijom će se oomogućiti brže i učinkovitije rješavanje imovinskopravnih odnosa na državnim nekretninama u svrhu realizacije infrastrukturnih i razvojnih projekata, a sve u cilju povećanja investicijskog potencijala i realizacije investicijskih projekata.
 
Konkretno, zakonom se prepušta upravljanje građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovnu uporabu županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima na način da su:
 
  • gradonačelnici i župani ovlašteni raspolagati nekretninama tržišne vrijednosti od iznosa do 130 000 eura,
  • gradska vijeća, odnosno županijske skupštine raspolažu nekretninama vrijednima do iznosa od 1 milijun eura
  • raspolaganje nekretninama čija je vrijednost od 1 milijun do 1,5 milijuna eura je u nadležnosti ministra nadležnog za državnu imovinu
  • o nekretninama iznad tog iznosa odlučuje Vlada Republike Hrvatske

Sredstva ostvarena od upravljanja nekretninama dijele se na način da Republici Hrvatskoj pripada 60% prihoda, županiji na čijem je području predmetna nekretnina 20%  te jedinci lokalne samouprave 20% prihoda.
Upravljanje stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima povjerava se društvu Državne nekretnine.
 
Konačnim prijedlogom zakona uređuje se samo raspolaganje planinarskim objektima kojima je stvarni vlasnik Republika Hrvatska, ali ne i planinarskim objektima kojima je vlasnik udruga kao pravna slijednica bivše društvene organizacije koja je imala pravo raspolaganja i korištenja kao stvarno pravo na planinarskim objektima. U zaštićenim dijelovima prirode upravljanje planinarskim objektima povjeravaju se javnim ustanovama zaduženim za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode, dok će planinarskim objektima koji se nalaze izvan zaštićenih područja upravljati Ministarstvo.
 
Također, prijedlogom zakona propisuje se nadležnost Ministarstva za upravljanje zemljištem na kojem se nalazi kamp i nekretninama koje su neprocijenjeno građevinsko zemljište, nekretninama pod posebnim načinom upravljanja i nekretninama koje se odlukom Vlade utvrde nekretninama od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku.

Uspostavlja se i interoperabilni informacijski sustav za upravljanje nekretninama koji će koristiti sva tijela zadužena za upravljanje nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu.
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina