Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 2/18; s rokom do 29/5/2018

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristigle su ukupno 22 ponude za 13 nekretnina, a za 10 nekretnina nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
                                                        
1. SUVLASNIČKI DIO KUĆE U DUBROVNIKU
Suvlasnički dio od 1492/10000 dijelova nekretnine označene kao zk.č.br. ZGR. 324, zgrada, upisana kao zk. tijelo I. u z.k.ul. 1423, k.o. Gruž, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik, što se prema Rješenju Centra za restrukturiranje i prodaju odnosi na sobu u prizemlju poslovne zgrade „Ex Pitarević“ od glavnog ulaza s Lapadske obale lijevo, površine 29,59 m2 i prostoriju u prizemlju druga desno, površine 15,74 m2, u naravi energana hotela Lapad. Nekretnina je temeljem Rješenja Ministarstva kulture stavljena pod preventivnu zaštitu te slijedom odredaba Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnička prava na istoj mogu biti ograničena.
POČETNA CIJENA: 918.475,00 kn
JAMČEVINA: 91.847,50 kn
Dvije pristigle ponude: 1.690.000,00 kn i 1.531.100,00 kn.
 
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U SLIVNOM
Nekretnina označena kao zk.č.br. 7678/7, površine 799 m2, upisana u z.k.ul. 2112, k.o. Slivno, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
POČETNA CIJENA: 140.237,50 kn
JAMČEVINA: 14.023,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 141.000,00 kn.
 
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VELIKOJ GORICI
Nekretnina označena kao zk.č.br. 610/2, površine 96 m2, upisana u z.k.ul. 5656, k.o. Velika Gorica, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Velika Gorica.
POČETNA CIJENA: 63.325,00 kn
JAMČEVINA: 6.332,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 65.010,00 kn.
 
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KAŠTELIR-LABINCI
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2299, površine 165 m2, upisana u z.k.ul. 2955, k.o. Kaštelir, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
POČETNA CIJENA: 69.400,00 kn
JAMČEVINA: 6.940,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 72.000,00 kn.
 
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U SAVUDRIJI
Nekretnina označena kao zk.č.br. 13/13 ZGR., površine 184 m2, upisana u z.k.ul. 2000, k.o. Savudrija, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 537.875,00 kn
JAMČEVINA: 53.787,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 561.100,00 kn.
 
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZADRU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1958/2, površine 395 m2, upisana u z.k.ul. 11069, k.o. Zadar, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 607.856,25 kn
JAMČEVINA: 60.785,63 kn
Deset pristiglih ponuda: 961.102,00 kn, 921.337,50 kn, 888.000,00 kn, 680.010,00 kn, 661.536,00 kn, 660.000,00 kn, 654.000,00 kn, 629.000,00 kn, 621.000,00 kn i 620.000,00 kn.
 
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PAZINU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 769/2, površine 644 m2, upisana u z.k.ul. 2416, k.o. Pazin, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pazin.
POČETNA CIJENA: 88.900,00 kn
JAMČEVINA: 8.890,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 88.900,00 kn.
 
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U DRENJU  
Nekretnina označena kao zk.č.br. 387/2, površine 200 m2, zk.č.br. 387/3,  površine 100 m2, zk.č.br. 387/4,  površine 100 m2 i zk.č.br. 387/6, površine 650 m2, sve upisane u z.k.ul. 140, k.o. Bračevačko Podgorje, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Đakovo.
POČETNA CIJENA: 67.175,00 kn
JAMČEVINA: 6.717,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 68.000,00 kn.
 
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OSIJEKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 135/1, površine 26.266 m2, upisana u z.k.ul. 804, k.o. Palača, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 455.600,00 kn
JAMČEVINA: 45.560,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE  U LOVREĆU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3026/156, zidina, površine 1.152 m2, upisana u z.k.ul. 545, k.o. Opanci, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski.
POČETNA CIJENA: 19.237,50 kn
JAMČEVINA: 1.923,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od                   62.291,05 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Nema pristiglih ponuda.
 
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I KUĆA U SRBU
Nekretnina označena kao k.č.br. 107/8, površine 798 m2, upisana u posjedovni list br. 1379, k.o. Srb, Područni ureda za katastar Zadar, Ispostava Gračac.
POČETNA CIJENA: 27.350,00 kn
JAMČEVINA: 2.735,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 28.500,00 kn.
 
 
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POJEZERJU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 18, Kobiljača, površine 581 m2, upisana u z.k.ul. 1316, k.o. Kobiljača, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
POČETNA CIJENA: 54.900,00 kn
JAMČEVINA: 5.490,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
13. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U MATULJIMA
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2427, Matulji, površine 214 m2, upisana u z.k.ul. 2597 i zk.č.br. 2429, Matulji, pašnjak, površine 197 m2, upisana u z.k.ul. 2598, sve k.o. Matulji, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija.
POČETNA CIJENA: 219.362,50 kn
JAMČEVINA: 21.936,25 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 219.362,50 kn.
 
14. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KUTINI
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3209/1, Braće Perkovića, površine 1.580 m2, upisana u z.k.ul. 1492, k.o. Ilova, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Kutina.
POČETNA CIJENA: 38.800,00 kn
JAMČEVINA: 3.880,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
15. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I KUĆA U BAKRU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4505/6, kuća br. 102, mlin i dvorište, površine 102 čhv i zk.č.br. 4505/7, ruševina i dvorište, površine 106 čhv, obje upisane u z.k.ul. 2274, sve k.o. Ružić Selo, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
POČETNA CIJENA: 156.550,00 kn
JAMČEVINA: 15.655,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
16. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VRSARU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 576/1, Marasi, površine 2.013 m2, upisana u z.k.ul. 206, k.o. Gradina, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč. Na nekretnini se nalazi objekt odnosno jednostavna slobodnostojeća zgrada poljoprivredne namjene ozakonjena Rješenjem o izvedenom stanju koju je izgradio vlastitim sredstvima Mladen Maras.
POČETNA CIJENA: 865.000,00 kn
JAMČEVINA: 86.500,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 865.100,00 kn.
 
17. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VINODOLSKOJ OPĆINI
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3797/51, površine 576 čhv, upisana u z.k.ul. 6122, k.o. Bribir, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Crikvenica.
POČETNA CIJENA: 53.875,00 kn
JAMČEVINA: 5.387,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 55.000,00 kn.
 
18. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NINU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3190, Gornje Kusine, površine 173 m2, upisana u z.k.ul. 3718, k.o. Vrsi, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 75.637,50 kn
JAMČEVINA: 7.563,75 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
19. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 6097/174, oranica Kosničko, površine 1.119 m2, upisana u z.k.ul. 109406, k.o. Grad Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 1.803.125,00 kn
JAMČEVINA: 90.156,25 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 1.805.000,00 kn.
 
20. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/8, Grabi, šuma, površine 8.464 m2, upisana u z.k.ul. 1879, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/150 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.144.500,00 kn
JAMČEVINA: 57.225,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
21. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/12, Grabi, šuma, površine 10.473 m2, upisana u z.k.ul. 1883, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/149 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.414.500,00 kn
JAMČEVINA: 70.725,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
22. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/13, Grabi, šuma, površine 8.219 m2, upisana u z.k.ul. 1884, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/148 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.114.500,00 kn
JAMČEVINA: 55.725,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
23. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/17, Grabi, šuma, površine 20.341 m2, upisana u z.k.ul. 1869, zk.č.br. . 4527/20, Grabi, šuma, površine 19.029 m2, upisana u z.k.ul. 1864 i zk.č.br. 4527/21, Grabi, šuma, površine 20.259 m2, upisana u z.k.ul. 1865, ukupne površine 59.629 m2, sve k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetne čestice odgovaraju katastarskim česticama k.č.br. 481/165, k.č.br. 481/167 i k.č.br. 481/163, sve k.o. Poličnik. Čestice zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćene su granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 8.056.800,00 kn
JAMČEVINA: 402.840,00 kn
Nema pristiglih ponuda.

Pisane vijesti