Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/18; s rokom do 27/3/2018

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 12 ponuda za 6 nekretnina, a za 6 nekretnina nije iskazan interes.

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.: 94/13, 18/16, 89/17), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavilo je 27. siječnja 2018. Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/18. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14 sati 27. ožujka 2018. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
1. VILA U SREDIŠTU ZAGREBA - ŠALATA
Nekretnina označena kao k.č.br. 1509/9, porodična stambena zgrada popisni broj 10554 u ulici N. Grškovića br. 13, dvorište i vrt, površine 650 m2, upisana u z.k.ul. 15936, energetskog razreda E, k.o. Grad Zagreb, Općinski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 6.211.627,50 kn
JAMČEVINA: 310.581,38 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
2. VILA SVEŽANJ UZ MORE, KOSTRENA LUCIJA
Nekretnina označena kao k.č.br. 3324, Svežanj, u naravi dvorište površine 1.474 m2, jog površine 98 m2, kuglana površine 565 m2, igralište površine 575 m2, put površine 1.011 m2, igralište, površine 184 m2, igralište površine 742 m2, igralište površine 1.221 m2, jog površine 94 m2, igralište površine 424 m2, park površine 7.212 m2, gospodarska zgrada Svežanj, površine 30 m2, kuća Svežanj površine 484 m2 i gospodarska zgrada Svežanj površine 105 m2, ukupne površine 14.219 m2,  upisana u z.k.ul. 1600, energetskog razreda D, Rožica 9 i 11, Kostrena, k.o. Kostrena Lucija, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
Kao suvlasnici su upisani Republika Hrvatska s 37/100 idealnih dijelova i Centar za restrukturiranje i prodaju s 63/100 idealnih dijelova.
POČETNA CIJENA: 22.854.862,50 kn
JAMČEVINA: 1.142.743,13 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
3. KOMPLEKS ZEMLJIŠTA STANKOVCI
Nekretnina označena kao k.č.br. 408/16, šuma, površine 692.805 m2, upisana u z.k.ul. 726, k.č.br. 1516/2, pašnjak, površine 3.495 m2, upisana u z.k.ul. 746 i k.č.br. 929/24, pašnjak, površine 291.485 m2, upisana u z.k.ul. 758, ukupne površine 987.785,00 m2, sve k.o. Stankovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
POČETNA CIJENA: 11.487.425,00 kn
JAMČEVINA: 574.371,25 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 11.971.076,72 kn u ime naknade za izdvajanje čestica iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Nema pristiglih ponuda.
 
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA MORU - BARBAN
Nekretnina označena kao k.č.br. 2740/23, pašnjak, površine 1.600 m2, upisana u z.k.ul. 2272, k.o. Prnjani, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
POČETNA CIJENA: 261.000,00 kn
JAMČEVINA: 26.100,00 kn
Pet pristiglih ponuda: 521.000,00 kn, 380.700,00 kn, 355.170,99 kn, 303.100,00 kn i 262.780,00 kn.
 
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA MORU - RABAC
Nekretnina označena kao k.č.br. 1015/6, neplodno, površine 70 m2, upisana u z.k.ul. 922, k.o. Rabac, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Labin.
POČETNA CIJENA: 28.000,00 kn
JAMČEVINA: 2.800,00 kn
Tri pristigle ponude: 50.000,00 kn, 38.800,00 kn i 28.551,00 kn.
 
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLAČA
Nekretnina označena kao k.č.br. 415/150, pašnjak, površine 678 m2, upisana u z.k.ul. 550, k.o. Polača, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
POČETNA CIJENA: 155.237,50 kn
JAMČEVINA: 15.523,75 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SV. LOVREČ
Nekretnina označena kao k.č.br. 2415/2, uređeno zemljište, površine 100 m2, upisana u z.k.ul. 2441, k.o. Lovreč, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
POČETNA CIJENA: 27.600,00 kn
JAMČEVINA: 2.760,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 27.600,00 kn.
 
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SV. LOVREČ
Nekretnina označena kao k.č.br. 578/2, maslinik, površine 572 m2, upisana u z.k.ul. 622, k.o. Gradina, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
POČETNA CIJENA: 119.404,00 kn
JAMČEVINA: 11.940,40 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 120.000,00 kn.
 
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VINKOVAČKO NOVO SELO
Nekretnina označena kao k.č.br. 27, livada Draganovci, površine 39.513 m2, upisana u z.k.ul. 83, k.o. Vinkovačko Novo Selo, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci.
POČETNA CIJENA: 1.611.237,50 kn
JAMČEVINA: 80.561,88 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VELIKOJ GORICI
Nekretnina označena kao k.č.br. 626/13, oranica u Velikom Polju, površine 202 m2, upisana u z.k.ul. 1269, k.o. Kurilovec, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Velika Gorica.
POČETNA CIJENA: 104.937,50 kn
JAMČEVINA: 10.493,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 105.534,00 kn.
 
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI MAJUR
Nekretnina označena kao k.č.br. 317/1, vrt kod kuće, površine 129 m2, upisana u z.k.ul. 212, k.o. Majur, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Hrvatska Kostajnica.
POČETNA CIJENA: 5.000,00 kn
JAMČEVINA: 500,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 5.001,00 kn.
 
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KRIŽEVCIMA
Nekretnina označena kao k.č.br. 68, kuća broj 29 i dvor, površine 197 čhv i k.č.br. 69, kuća broj 28 i dvor, površine 238 čhv, obje upisane u z.k.ul. 346, k.o. Bojnikovec, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Križevci.
POČETNA CIJENA: 57.325,00 kn
JAMČEVINA: 5.732,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 

Pisane vijesti