Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 5/15; s rokom od 21/08/2015

Slika /arhiva-midim/

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavio je javni poziv za podnođenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 5/15. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14 sati 21. kolovoza 2015. godine  i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje pregled i ocjenu valjanosti ponuda ostvareni su sljedeći rezultati natječaja 5/15.:

 

1. Nekretnina u k.o. Budaševo-Topolovac (Općinski sud u Sisku)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1751, pašnjak Tišina, površine 903 m2, upisana u zk.ul. 2289, k.o. Budaševo-Topolovac.

POČETNA CIJENA:  34.718,95 kn

JAMČEVINA:  3.471,90 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

2. Nekretnina u k.o. Virovitica (Općinski sud u Virovitici)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3213/2, oranica u Bataliji, površine 1726 m2, upisana u zk.ul. 11756, k.o. Virovitica.

POČETNA CIJENA: 58.017,00 kn

JAMČEVINA: 5.801,70 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

3. Nekretnina u k.o. Ludbreg (Općinski sud u Varaždinu)

OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 1227/2, ulica P. Miškine, zgrada površine 9 m2, parkiralište površine  300 m2, ukupne površine 309 m2,  upisana u zk.ul. br. 2778 , k.o. Ludbreg.

POČETNA CIJENA: 64.158,02 kn

JAMČEVINA: 6.415,80 kn

 Ponuđena cijena : 65.000,00 kn

 

4. Nekretnina u k.o. Mugeba (Općinski sud u Poreču)

OPIS: Nekretnina označena kao z.k.č.br. 5/7, pašnjak, površine 342 m2 k.o., upisano u z.k.ul. 428, k.o. Mugeba.

POČETNA CIJENA:  284.076,82 kn

JAMČEVINA: 28.407,68 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

5. Nekretnina u k.o. Mune (Općinski sud u Opatiji)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.,GRČ. 25/3 ruševna kuća stanovanja i dvorište br. 48, površine 122  m2, upisana u zk.ul.br. 1146, k.o. Mune.

POČETNA CIJENA: 72.015,98 kn

JAMČEVINA: 7.201,60 kn

 Ponuđena cijena: 73.000,00 kn

 

6. Nekretnina u k.o. Donje Pazarište  (Općinski sud u Gospiću)

OPIS: Nekretnina označena kao z.k.č.br. 2499, pašnjak primak, površine 543  m2, k.o. Donje Pazarište.

POČETNA CIJENA: 22.232,02 kn

JAMČEVINA: 2.223,20 kn

 Ponuđena cijena: 22.250,00 kn

 

7. Nekretnina u k.o. Zmajlovac I (Općinski sud u Belom Manastiru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 43, šuma Nađ Hat, površine 1861 m2, k.č.br. 47, oranica Nađ Heđ, površine 3.000 m2, k.č.br. 51 šuma Nađ Hat, površine 6047 m2 i k.č.br. 626, šuma Vašarište, površine 79556 m2, sve upisane u zk.ul.br. 1284, Zmajevac I, ukupne površine 90464 m2.

POČETNA CIJENA: 1.341.057,92  kn

JAMČEVINA: 67.052,90 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

8. Nekretnina u k.o. Poznanovec (Općinski sud u Zaboku)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 651/4, pašnjak, površine 1827 m2, upisana u zk.ul.br. 2387, k.o. Poznanovec.

POČETNA CIJENA: 69.950,98  kn

JAMČEVINA: 6.995,10 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

9. Nekretnina u k.o. Borki (Općinski sud u Daruvaru)

OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 57/1 Voćnjak u Vujašinovcu, površine 342 m2 i zk.č.br. 57/2 Vočnjak u Vujašinovcu, površine 701 m2, obje upisane u zk.ul. 312, zk.č.br. 55/2 Vočnjak u Vujašinovcu, površine 917 m2 i zk.č.br. 57/3, Vočnjak u Vujašinovcu, površine 705 m2, obje upisane u zk.ul. 46, sve k.o. Borki, ukupne površine 2.665 m2.

POČETNA CIJENA: 45.019,45 kn

JAMČEVINA: 4.501,95 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

10. Nekretnina u k.o. Klana (Općinski sud u Rijeci)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 99/3, ekonomska zgrada, površine 178 m2, upisana u zk.ul. 1318, k.o. Klana

POČETNA CIJENA: 450.448,00  kn

JAMČEVINA: 45.044,80 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

11. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb  (Općinski građanski sud u Zagrebu)

OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 1049/13 VOĆNJAK KOZARĆEVA,  površine  266 m2, upisana u zk.ul. 109545, k.o. Grad Zagreb.

POČETNA CIJENA: 283.200,00  kn

JAMČEVINA:  28.320,00 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

12. Nekretnina u k.o. Ružić Selo  (Općinski sud u Rijeci)

OPIS: Nekretnina označena kao z.k.č.br. 208/3, pašnjak , površine 95 čhv, upisana u zk.ul. 2274 , k.o. Ružić Selo

POČETNA CIJENA:  92.328,83 kn

JAMČEVINA: 9.232,88 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

13. Nekretnina u k.o. Mali Lošinj-grad  (Općinski sud u Malom Lošinju)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2317, oranica, površine 147  m2, upisana u zk.ul. 1645 , k.o. Mali Lošinj–grad.

POČETNA CIJENA:  220.695,00 kn

JAMČEVINA: 22.069,50 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

14. Nekretnina u k.o. Kruševo (Općinski sud u Benkovcu, stalna služba u Obrovcu)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2837/116, pašnjak, površine 240  m2, upisana u zk.ul. , 2417 k.o. Kruševo.

POČETNA CIJENA: 120.430,05 kn

JAMČEVINA: 12.043,01 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

15. Nekretnina u k.o. Batrina (Općinski sud u Novoj Gradišci)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 186/5, pašnjak u selu, površine 82 čhv, upisana u zk.ul. 1041 k.o. Batrina.

POČETNA CIJENA: 14.165,00  kn

JAMČEVINA: 1.416,50 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

16. Nekretnina u k.o. Pula (Općinski sud u Puli)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2065/2, pašnjak, površine 298 m2, upisana u zk.ul. 20177, k.o. Pula.

POČETNA CIJENA: 182.684,40 kn

JAMČEVINA: 18.268,44 kn

 Ponuđena cijena: 30.000,00 kn – nije valjana ponuda

 

17. Nekretnina u k.o. Štikovo (Općinski su u Kninu, zk odjel Drniš)

OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 1227/53, pašnjak, površine 412 m2, upisana u zk.ul. 477, k.o. Štikovo, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 1227/53, pašnjak, površine 412 m2, k.o. Štikovo.

POČETNA CIJENA: 13.597,50 kn

JAMČEVINA: 1.359,75 kn

 Ponuđena cijena: 13.700,00 kn

 

18. Nekretnina u k.o. Gornja Jelenska (Općinski sud u Kutini)

OPIS: Suvlasnički dio od 14/56 idealnog dijela zk.č.br. 4368, oranica pod Tičaricom, površine 787 čhv, upisana u zk.ul.br. 2629, k.o. Gornja Jelenska, suvlasnički dio od 14/56 idealnog dijela zk.č.br. 4369, pašnjak pod Tičaricom, površine 1 jutro i 14 hvati, upisana u zk.ul.br. 2629, k.o. Gornja Jelenska i suvlasnički dio od 14/56 idealnog dijela zk.č.br. 4374, oranica pod Tičaricom, površine 479 čhv, upisana u zk.ul.br. 2629, k.o. Gornja Jelenska.

POČETNA CIJENA: 36.272,39 kn

JAMČEVINA: 3.627,24 kn

Nema pristiglih ponuda.

 

19 . Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)

OPIS: 8/16 dijela poslovnog  prostora u suterenu ulične zgrade, ukupne površine 54,90 m2, neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine oznake kč.br. 3549 kuća popisni broj 1547 dvorište i vrt na Prilazu J.N.A. br.20 površine 495 m2,  upisane u zk.ul. 4283, poduložak 6, 6.etaža 0/0 k.o. Grad Zagreb, a koji je poslovni prostor u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu upisan kao suvlasništvo Jurić Vlatka u 1/16 dijela, Erdelić Vesne u 1/6 dijela, Republike Hrvatske u 8/16 dijela, Uzorinac Damira u 2/16 dijela te Vučić Rudolfa u 4/16 dijela.

POČETNA CIJENA: 144.850,00 kn

JAMČEVINA: 14.485,00 kn

2 ponude:  A) Ponuđena cijena: 145.000,00 kn

            B )Ponuđena cijena: 151.000,00 kn – prihvaćena

 

20 . Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)

OPIS: 24/48 dijela dvosobnog stana u I (prvom) katu površine 50 m2, neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine oznake kč.br. 3549 kuća popisni broj 1547 dvorište i vrt na Prilazu Đure Deželića br.20 površine 495 m2,  upisne u zk.ul. 4283 poduložak 7, 7. etaža 0/0  k.o. Grad Zagreb, a koji stan je u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, upisan kao suvlasništvo Erdelić Vesne u 3/48 dijela, Jurić Vlatka u 3/48 dijela, Uzorinac Damira u 6/48 dijela, Republike Hrvatske u 24/48 dijela i Vučić Rudolfa u 12/48 dijela, i nije slobodan od osoba i stvari.

POČETNA CIJENA: 176.850,00 kn

JAMČEVINA: 17.685,00 kn

 Ponuđena cijena: 177.000,00 kn

 

21. Nekretnina u k.o. Materada (Općinski sud u Bujama)

OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 76/5, neplodno, površine 386 m2, upisana u zk.ul. 1389, k.o. Materada.

POČETNA CIJENA: 148.882,84 kn

JAMČEVINA: 14.888,28 kn

 Ponuđena cijena: 148.882,84 kn

 

22. Nekretnina u k.o. Vinkovačko Novo Selo, (Općinski sud u Vukovaru, zk odjel Vinkovci)

OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 687/1, ORANICA TROGIRSKA ULICA, površine 52.899 m2, upisana u zk. ul.br. 2197, k.o. Vinkovačko Novo Selo.

POČETNA CIJENA: 2.910.567,50 kn

JAMČEVINA: 145.528,38 kn

 Nema pristiglih ponuda.

 

23. Nekretnina u k.o. Dvor (Općinski sud u Sisku, zk odjel Dvor)

OPIS: Nekretnina označene kao:

k.č. br. 386/2  oranica Mrkoždin, površine     6132 m2,

k.č. br. 386/3  livada Mrkoždin,  površine       4305 m2

k.č. br. 390/3  livada Mrkoždin,  površine      2133 m2,

k.č. br. 390/4  livada Mrkoždin,  površine      2187 m2,

k.č. br. 390/10 livada Mrkoždin  površine      3485 m2,

k.č. br. 390/11 livada Mrkoždin  površine      8743 m2,

k.č. br. 390/14 livada Mrkoždin  površine      4363 m2,

k.č. br. 391      livada Mrkoždin  površine      3640 m2,

k.č. br. 392      livada Mrkoždin  površine      2629 m2,

k.č. br. 393      livada Mrkoždin  površine      2492 m2,

k.č. br. 394      livada Mrkoždin  površine      3597 m2,

sve upisane u zk.ul. 1303, k.o. Dvor, prema važećoj  prostorno planskoj dokumentaciji Općine Dvor, obuhvaćene  granicama  građevinskog područja  proizvodne (I) i poslovne namjene (K)   naselja Dvor u naravi predstavljaju  tvorničko dvorište i zgrade netto korisne površine 3422,70 m2 i volumena 32922,21 m3 bivšeg pogona Željezare Sisak u Dvoru.

POČETNA CIJENA: 2.912.745,58 kn

JAMČEVINA: 145.637,28 kn

 Nema pristiglih ponuda.

 

24. Nekretnina u k.o. Dugo Selo II (Općinski građanski sud u Zagrebu, zk odjel Dugo Selo)

OPIS: Nekretnina označena kao:

k.č. br. 2423/2  oranica Črnovčak površine    91877 m2,  upisana u zk.ul. 2600,

k.č. br. 2499/1  oranica Črnovčak površine    57087 m2 i

k.č. br. 2499/3  oranica Črnovčak površine 118515 m2,  obje upisane u zk.ul.2663,

k.č. br. 2500/2  oranica Črnovšak  površine 135907 m2 i

k.č. br. 2501/2  oranica Črnovčak površine 123734 m2, obje upisane u zk.ul. 2103, te

suvlasnički dio  k.č. br. 2498/2 oranica Črnovčak  površine 162608 m2 upisana u zk.ul. 2661, sve k.o. Dugo Selo II, prema važećoj  prostorno planskoj dokumentaciji Grada Dugog Sela, obuhvaćene  granicama  izdvojenog građevinskog područja  izvan naselja,  u području gospodarske namjene – proizvodne, pretežno industrijske namjene – I1

POČETNA CIJENA: 60.852.150,00 kn

JAMČEVINA: 3.042.607,50

 Nema pristiglih ponuda.

 

25. Nekretnina u k.o. Kostajnica (Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1559/4, kuća, dvorište, oranica, površine 705 m2, upisana u zk.ul. 2805, k.o. Kostajnica.

POČETNA CIJENA: 27.865,32 kn

JAMČEVINA: 2.786,53 kn

Ponuđena cijena: 30.000,00 kn

 

26. Nekretnina u k.o. Širitovci (Općinski sud u Šibeniku, zk odjel Drniš)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 355/2, oranica, površine 700 m2, upisana u z.k.ul. 512, k.o. Širitovci.

POČETNA CIJENA: 49.537,50  kn

JAMČEVINA: 4.953,75 kn

Ponuđena cijena: 50.400,00 kn

 

27. Nekretnina u k.o. Ludbreg (Općinski sud u Varaždinu, zk odjel Ludbreg)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2702/2, ekonomsko dvorište u Ludbregu, površine 512 m2, upisana u zk.ul. 2515, k.o. Ludbreg.

POČETNA CIJENA: 51.536,33 kn

JAMČEVINA:  kn 5.153,63 kn

 Nema pristiglih ponuda.

 

28. Nekretnina u k.o. Ludbreg (Općinski sud u Varaždinu, zk odjel Ludbreg)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č. 696, Ludbreg, zgrada i parkiralište površine 1536 m2, (zgrada od 105 m2 i parkiralište od 1431 m2), upisana u zk.ul 2504, k.o. Ludbreg.

POČETNA CIJENA: 331.601,69  kn

JAMČEVINA: 33.160,17 kn

 Nema pristiglih ponuda.

 

29. Nekretnina u k.o. Ludbreg (Općinski sud u Varaždinu, zk odjel Ludbreg)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č. 698, zgrada u Frankopanskoj ulici površine 7 m2, upisana u zk.ul 2504, k.o. Ludbreg.

POČETNA CIJENA:  9.334,68 kn

JAMČEVINA: 933,47 kn

Ponuđena cijena: 9.340,00 kn

 

30. Nekretnina u k.o. Gajić (Općinski sud u Osijeku, zk odjel Beli Manastir)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1345, oranica crno brdo, površine 1536 m2, upisana u z.k.ul. 806, k.o. Gajić.

POČETNA CIJENA: 16.472,50 kn

JAMČEVINA: 1.647,25 kn

 Ponuđena cijena: 16.500,00 kn

 

31. Nekretnina u k.o. Soline  (Općinski sud u Dubrovniku)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 876/2, potok, površine 42 m2, upisano u zk.ul. 356, k.o. Soline.

POČETNA CIJENA: 43.971,88 kn

JAMČEVINA:  4.397,19kn

 Ponuđena cijena: 44.000,00 kn

 

32. Nekretnina u k.o. Okoli (Općinski sud u Kutini)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 857/2, neplodno zemljište, površine 918 m2, upisana u zk.ul. 729, k.o. Okoli.

POČETNA CIJENA: 27.478,89 kn

JAMČEVINA: 2.747,89 kn

 Ponuđena cijena: 28.001,00 kn

 

33.  Nekretnina u k.o. Umag (zk. sud u Bujama)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3510, štala i dvorište, površine 225 m², upisana u zk.ul. 5760, k.o. Umag.

POČETNA CIJENA: 235.011,71 kn

JAMČEVINA: 23.501,17 kn

 Ponuđena cijena: 236.033,33 kn

 

34.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/73, šuma, površine 611 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 92.843,69 kn

JAMČEVINA: 9284,37 kn

 Nema pristiglih ponuda.

 

35.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/74, šuma, površine 614 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 93.299,55 kn

JAMČEVINA: 9.329,96  kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

36.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/75, šuma, površine 616 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 93.603,46 kn

JAMČEVINA: 9.360,35 kn

 Nema pristiglih ponuda.

 

37.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/76, šuma, površine 618 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 93.907,36 kn

JAMČEVINA: 9.390,74 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

38.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.481/77, šuma, površine 621 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 94.363,22 kn

JAMČEVINA: 9.436,32 kn

 Ponuđena cijena: 123.000,00 kn

 

39.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/78, šuma, površine 623 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 94.667,13 kn

JAMČEVINA: 9.466,71 kn

   Nema pristiglih ponuda.

 

40.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/79, šuma površine 624 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 94.819,08 kn

JAMČEVINA: 9.481,91 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

41.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/80, šuma, površine 625 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 94.971,04 kn

JAMČEVINA: 9.497,10 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

42.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/81, šuma, površine 626 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 95.122,99 kn

JAMČEVINA: 9.512,30 kn

   Nema pristiglih ponuda.

 

43.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/82, šuma, površine 626 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 95.122,99 kn

JAMČEVINA: 9.512,30 kn

   Nema pristiglih ponuda.

 

44.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/83, šuma, površine 626 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 95.122,99 kn

JAMČEVINA: 9.512,30 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

45.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/84, šuma, površine 626 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 95.122,99 kn

JAMČEVINA: 9.512,30 kn

   Nema pristiglih ponuda.

 

46.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/85,  šuma površine 644 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 97.858,16 kn

JAMČEVINA: 9.785,82 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

47.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/86, šuma, površine 604  m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 91.780,01  kn

JAMČEVINA: 9.178,00 kn

   Nema pristiglih ponuda.

 

48.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/87, šuma,  površine  602 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 91.476,11 kn

JAMČEVINA: 9.147,61 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

49.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/88, šuma, površine  596   m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 90.564,39 kn

JAMČEVINA: 9.056,44 kn

Ponuđena cijena: 113.300,00 kn

 

50.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/89, šuma, površine 594 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 90.260,48 kn

JAMČEVINA: 9.026,05 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

51.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/90, šuma, površine 594 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 90.260,48 kn

JAMČEVINA: 9.026,05 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

52.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.481/91, šuma površine 606 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 92.083,92 kn

JAMČEVINA: 9.208,39 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

53.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.481/92, šuma, površine 600 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 91.172,20 kn

JAMČEVINA: 9.117,22 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

54.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/93, šuma, površine 624 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 94.819,08 kn

JAMČEVINA: 9.481,91 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

55.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/94, šuma, površine 607 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 92.235,87 kn

JAMČEVINA: 9.223,59 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

56.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/95, šuma, površine 609 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 92.539,78 kn

JAMČEVINA: 9.253,98 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

57.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/96, šuma, površine 611 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 92.843,69 kn

JAMČEVINA: 9.284,37 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

58.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/97, šuma, površine 612 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 92.995,64 kn

JAMČEVINA: 9.299,56 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

59.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/98, šuma, površine 613 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 93.147,60 kn

JAMČEVINA: 9.314,76 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

60.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/99, šuma, površine 614 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 93.299,55 kn

JAMČEVINA: 9.329,96 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

61.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/100, šuma, površine 609 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 92.539,78 kn

JAMČEVINA: 9.253,98 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

62.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/101, šuma, površine  627 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 95.274,94 kn

JAMČEVINA: 9.527,49 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

63.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/102, šuma. površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn

JAMČEVINA: 9.618,67 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

64.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/103, šuma, površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn

JAMČEVINA: 9.618,67 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

65.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/104, šuma, površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn

JAMČEVINA: 9.618,67 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

66.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/110, šuma, površine 627 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 95.274,94 kn

JAMČEVINA: 9.527,49 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

67.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/111, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn

JAMČEVINA: 9.633,86 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

68.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/112, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik. koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn

JAMČEVINA: 9.633,86 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

69.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/113, šuma, površine 640 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 97.250,35 kn

JAMČEVINA: 9.725,04 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

 

70.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/114, šuma, površine 704 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 106.975,38 kn

JAMČEVINA: 10.697,54 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

71.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/115, šuma, površine 669  m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 101.657,00 kn

JAMČEVINA: 10.165,70 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

72.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/116, šuma,  površine 657 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 99.833,56 kn

JAMČEVINA: 9.983,36 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

73.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/117, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn

JAMČEVINA: 9.633,86 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

74.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/118, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn

JAMČEVINA: 9.633,86 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

75.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/119, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn

JAMČEVINA: 9.633,86 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

76.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/120, šuma, površine 627 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 95.274,94 kn

JAMČEVINA: 9.527,49 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

77.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/126, šuma, površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn

JAMČEVINA: 9.618,67 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

78.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/127, šuma, površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn

JAMČEVINA: 9.618,67 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

79.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/128, šuma, površine 633 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.186,68 kn

JAMČEVINA: 9.618,67 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

80.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/129, šuma, površine 614 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 93.299,55 kn

JAMČEVINA: 9.329,96 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

81.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/131, šuma, površine 660 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 100.289,42 kn

JAMČEVINA: 10.028,94 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

82.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/132, šuma, površine  667 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 101.353,09 kn

JAMČEVINA: 10.135,31 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

83.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/133, šuma, površine 653 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 99.225,75 kn

JAMČEVINA: 9.922,58 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

84.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/134, šuma, površine 634 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 96.338,63 kn

JAMČEVINA: 9.633,86 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

85.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/105, šuma, površine 1206 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – mješovite namjene.

POČETNA CIJENA: 238.135,21 kn

JAMČEVINA: 23.813,52 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

86.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/106, šuma, površine 1206 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – mješovite namjene.

POČETNA CIJENA: 238.135,21 kn

JAMČEVINA: 23.813,52 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

87.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/109, šuma, površine 1266 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – mješovite namjene.

POČETNA CIJENA: 249.982,73  kn

JAMČEVINA: 24.998,27 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

88.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/121, šuma, površine 1206 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – mješovite namjene.

POČETNA CIJENA: 238.135,21 kn

JAMČEVINA: 23.813,52 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

89.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/122, šuma, površine 1203 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – mješovite namjene.

POČETNA CIJENA: 237.542,84 kn

JAMČEVINA: 23.754,28 kn

  Nema pristiglih ponuda.

 

90.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/123, šuma, površine 1203 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – mješovite namjene.

POČETNA CIJENA: 237.542,84 kn

JAMČEVINA: 23.754,28 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

91.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/124, šuma, površine 1204 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – mješovite namjene.

POČETNA CIJENA: 237.740,29 kn

JAMČEVINA: 23.774,03 kn

    Nema pristiglih ponuda.

 

92.  Nekretnina u k.o. Poličnik (zk. sud u Zadru)

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 481/125, šuma, površine 1205 m2, upisana u zk.ul. 638, k.o. Poličnik, koja se prema detaljnom planu uređenja Stambene zone Grabi-Poličnik („P-9“) nalazi unutar granica građevinskog područja – mješovite namjene.

POČETNA CIJENA: 237.937,75 kn

JAMČEVINA: 23.793,78 kn

    Nema pristiglih ponuda.Pisane vijesti