Rezultati natječaja za dodjelu poslovnih prostora organizacijama civilnog društva

Slika /arhiva-midim/

Za poslovni prostor pod rednim brojem 4. nije pristigla niti jedna prijava, a za prostore pod rednim brojem 9. niti jedna prijava nije zadovoljila formalne uvjete natječaja.

Po objavljenom javnom natječaju za podnošenje prijava za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata za opće dobro 1/14 od 29. prosinca 2014. Državni ured za upravljanje državnom imovinom objavljuje informacije o rezultatima natječaja.
Povjerenstvo za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva utvrdilo je kako je na natječaj koji je završio 29. siječnja 2014. godine u 14 sati pristiglo ukupno 75 prijava, od toga 65 prijava u roku, 1 prijava za koju je naknadnom provjerom u online registru Hrvatske pošte utvrđeno da je poslana u roku te 9 prijava izvan roka.
Povjerenstvo čine:
U skladu s točkom VIII. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, temeljem provedenog javnog natječaja Povjerenstvo za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva u sastavu: Vesna Lendić Kasalo ( Ured za Udruge Vlade RH, Vesna Džaić (DUUDI ), Irena Đokić ( Savjet za razvoj civilnog društva Vlade RH ), Dea Vidović ( Ministarstvo kulture RH), Gorana Marić ( Ministarstvo branitelja RH ), Gordana Radonić ( Ministarstvo socijalne politike i mladih ) i Marija Boltek (Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva) , a nakon vrednovanja pristiglih prijava i u skladu s prikazanim rang listama reda prvenstva donijelo je:
:
Zaključak
kojim se predlaže Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom da donese Odluku o dodjeli na korištenje poslovnih prostora slijedećim organizacijama civilnog društva s kojima će se na temelju Odluke sklopiti Ugovor o dodjeli poslovnog prostora na korištenje:
-          Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Banjavčićeva 20, Karlovac – poslovni prostor pod r. br. 1, Karlovac, Petra Zrinskog 11 (93,00m2)
-          Centar za plesnu i izvedbenu umjetnosti F.R.E.E. D.A.N.C.E, Križanićeva 13, Karlovac – poslovni prostor pod r. br. 2, Karlovac, Petra Zrinskog 15 (96,00 m2)
-          Udruga za promicanje kreativnog izražavanja Šolta-Art, Šoltanskih žrtava 5, Grohote, Šolta – poslovni prostor pod r. br. 3, Split, Dobrić 10, (54,97 m2)
-          Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece – Udomitelji za djecu, Ulica kralja Tomislava 3b, Ivanec – poslovni prostor pod r. br. 5, Zagreb, Antuna Bauera 28 (21,00 m2)
-          Likovna udruga Impasto, Barčev trg 15, Zagreb – poslovni prostor pod r.br. 6., Zagreb, Antuna Šoljana 33, Špansko (35,35 m2)
-          BLOK – Lokalna baza za osvježavanje kulture, Biankinijeva 3a, Zagreb – poslovni prostor pod r. br. 7, Zagreb, Božidara Adžije 11
-          Centar za kvalitetu i sigurnost, II. Trokut 3, Zagreb  – poslovni prostor pod r. br. 8, Zagreb, Branimirova 47 (21,26 m2)
-          Hrvatsko debatno društvo, Berislavićeva 16, Zagreb – poslovni prostor pod r. br. 10, Zagreb, Pavla Hatza 22 (29,23 m2)
-          Udruga roditelja Korak po korak, Ilica 73, Zagreb  – poslovni prostor pod r. br. 11, Zagreb, Zvonimirova 21 (33,00 m2)
-          Udruga Blank, Matije Divkovića 7, Zagreb – poslovni prostor pod r. br. 12, Zagreb, Zvonimirova 21 (44,00 m2)
-          RŠ Vučići Zagreb, Šetalište 150. brigade 1, Zagreb – poslovni prostor pod r. br. 13, Zvonimirova 73 – ulično prizemlje – desno (13,00 m2)
-          Udruga branitelja “Zajedno u ratu, zajedno u Kristu”, Florijana Andrašeca 14, Zagreb – poslovni prostor pod r. br. 14, Zvonimirova 73, ulično prizemlje – desno (13,00 m2)
Za poslovni prostor pod rednim brojem 4. nije pristigla niti jedna prijava, a za prostore pod rednim brojem 9. niti jedna prijava nije zadovoljila formalne uvjete natječaja.
 
RANG LISTA PRISTIGLIH PRIJAVA PO REDU PRVENSTVA ZA SVAKI POJEDINI POSLOVNI PROSTOR

Pisane vijesti