Rezultati natjecaja za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 5/19; s rokom do 8/5/2019

Slika /arhiva-midim/

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 30 ponuda za 11 nekretnina, a za 15 nekretnina nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 10 sati 8. svibnja 2019. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
R.br. Opis nekretnine Početna cijena (kn) Broj pristiglih ponuda Najbolja valjana ponuda (kn)
1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U STANKOVCIMA – ukupne površine 987.785 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 408/16, površine 692.805 m2, upisana u z.k.ul. 726, zk.č.br. 1516/2, površine 3.495 m2, upisana u z.k.ul. 746  i zk.č.br. 929/24, površine 291.485 m2, upisana u z.k.ul. 758, sve k.o. Stankovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
6.589.067,26 0 -
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U IVANIĆ GRADU – ukupne površine 62.259 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 277, površine 18.453 m2, zk.č.br. 278, površine 3.882 m2, zk.č.br. 279, površine 11.184 m2, zk.č.br. 280, površine 8.303 m2, zk.č.br. 281, površine 6.341 m2 i zk.č.br. 282, površine 14.096 m2, ukupne površine 62.259 m2, sve upisane u z.k.ul. 493, k.o. Šarampov, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Ivanić Grad.
Čestice zemljišta su prema UPU zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec, te su obuhvaćene granicama građevinskog područja naselja, pretežito unutar poslovne zone, a u naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu.
4.993.000,00 0 -
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 2.079 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2652, površine 2.079 m2, upisana u z.k.ul. 4985, k.o. Vrapče Novo, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
4.823.000,00 0 -
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U IVANIĆ GRADU – ukupne površine 43.502 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 272/2, površine 8.448 m2, zk.č.br. 273/2, površine 11.470 m2, zk.č.br. 274, površine 2.394 m2, zk.č.br. 275, površine 6.675 m2 i zk.č.br. 276, površine 14.515 m2, ukupne površine 43.502 m2, sve upisane u z.k.ul. 493, k.o. Šarampov, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Ivanić Grad.
Čestice zemljišta su prema UPU zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec, te su obuhvaćene granicama građevinskog područja naselja, pretežito unutar poslovne zone, a u naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu.
3.486.000,00 1 3.523.662,00
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE  SA GRAĐEVINAMA U VINKOVCIMA – ukupne površine 14.209 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 5625/20, ukupne površine 14.209 m2, upisana u z.k.ul. 8487, k.o. Vinkovci, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci.
2.880.000,00 1 2.890.001,00
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 18.679 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 454/1, površine 18.679 m2, upisana u z.k.ul. 3480, k.o. Buje, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
1.800.000,00 0 -
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U IVANIĆ GRADU – ukupne površine 19.658 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 248/4, površine 7.261 m2, zk.č.br. 248/5, površine 3.788 m2, zk.č.br. 249/3, površine 2.301 m2, zk.č.br. 270, površine 2.550 m2, zk.č.br. 271, površine 2.182 m2 i zk.č.br. 249/2, površine 1.576 m2, ukupne površine 19.658 m2, sve upisane u z.k.ul. 493, k.o. Šarampov, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Ivanić Grad.
Čestice zemljišta su prema UPU zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec, te su obuhvaćene granicama građevinskog područja naselja, pretežito unutar poslovne zone, a u naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu.
1.578.000,00 0 -
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U VRBOVCU – ukupne površine 7.155 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3506, ukupne površine 7.155 m2, upisana u z.k.ul. 2815, k.o. Vrbovec 1, Općinski sud u Sesvetama, Zemljišno-knjižni odjel Vrbovec.
1.272.900,00 0 -
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I ZGRADE U RAKITJU KRAJ ZAGREBA – ukupne površine 1.890 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 73, površine 1.308 m2, upisana u z.k.ul. 1736 i zk.č.br. 74, površine 582 m2, upisana u z.k.ul. 1750, sve k.o. Rakitje, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Samobor.
845.000,00 1 951.000,00
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 5.895 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 602, površine 5.895 m2, upisana u z.k.ul. 907, k.o. Buje, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
839.000,00 1 844.100,00
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI CEROVLJE – ukupne površine 3.337 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 743, površine 349 m2 i zk.č.br. 748/2, površine 2.988 m2, ukupne površine 3.337 m2, upisane u z.k.ul. 482, k.o. Cerovlje, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Pazin.
480.000,00 1 480.000,00
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ČAKOVCU – površine 811 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1134/39/1/1/C, površine 811 m2, upisana u z.k.ul. 3653, k.o. Čakovec, Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.
386.000,00 0 -
13. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI ČAČINCI – površine 13.135 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 501, površine 13.135 m2, upisana u z.k.ul. 2794, k.o. Čačinci, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Orahovica.
358.000,00 0 -
14. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE  I GRAĐEVINA U NOVIGRADU – površine 800 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 920/2, površine 800 m2, upisana u z.k.ul. 2722, k.o. Novigrad, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
322.000,00 13 1.020.000,00
15. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – površine 1.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 864/1, površine 1.000 m2, upisana u z.k.ul. 2180, k.o. Kaštel, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
181.000,00 0 -
16. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI NEDELIŠĆE – površine 4.360 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1223, površine 4.360 m2, upisana u z.k.ul. 1392, k.o. Nedelišće, Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.
179.000,00 0 -
17. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SVETI LOVREČ – površine 457 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3390, površine 457 m2, upisana u z.k.ul. 2128, k.o. Baderna, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
130.000,00 0 -
18. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI MOTOVUN – površine 812 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 373/13, površine 812 m2, upisana u z.k.ul. 755, k.o. Brkač, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Pazin.
117.000,00 0 -
19. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINE U OPĆINI ERDUT – ukupne površine 1.485 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 699, površine 1.485 m2, upisana u z.k.ul. 1613, k.o. Erdut, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
109.400,00 1 111.100,00
20. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U METKOVIĆU – ukupne površine 1.120 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3457/25, površine 546 m2 i zk.č.br. 3457/26, površine 574 m2, ukupne površine 1.120 m2, obje upisane u z.k.ul. 1108, k.o. Vid, Općinski sud u Metkoviću, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
84.500,00 0 -
21. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BEDEKOVČINA – površine 1.975 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 651/2, površine 1.975 m2, upisana u z.k.ul. 2387, k.o. Poznanovec, Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Zabok.
29.700,00 0 -
22. GRAĐEVINA I ZEMLJIŠTE U SISKU – površine 16.507 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4/3, površine 16.507 m2, upisana u z.k.ul. 1267, k.o. Prelošćica, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Sisak.
27.800,00 1 30.200,00
23. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA OTOKU KRKU – površine 63 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 697/24, površine 63 m2, upisana u z.k.ul. 1481, k.o. Skrpčići, Općinski sud u Crikvenici, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
22.100,00 3 23.529,00
24. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BEDEKOVČINA – površine 1.428 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 651/1, površine 1.428 m2, upisana u z.k.ul. 2387, k.o. Poznanovec, Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Zabok.
21.500,00 1 22.022,00
25. GRAĐEVINA I ZEMLJIŠTE U LABINU – površine 65 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 97/ZGR, površine 65 m2, upisana u z.k.ul. 1285, k.o. Prkušnica, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Labin.
19.700,00 6 40.100,00
26. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINA U OPĆINI VOĆIN – površine 227 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 466, kuća, dvor i oranica u selu, površine 227 čhv, upisana u z.k.ul. 278, k.o. Hum Voćinski, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Slatina.
9.300,00 0 -


Pisane vijesti