Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 2/17 s rokom 25.1.2018.

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

Na natječaj za zakup 32 poslovna prostora prema Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora 2/17 pristiglo je ukupno 311 ponuda, od kojih je 22 bilo nevaljanih.

Predviđeno je sklapanje 27 Ugovora o zakupu poslovnih prostora po provedenom natječaju.

Za poslovne prostore pod rednim brojevima 4., 12. i 32. nisu pristigle ponude. Za poslovni prostor pod rednim brojem 13. nije bilo ponuda obzirom da je isti odlukom Ministarstva državne imovine od 3. siječnja 2018. godine (Klasa: 940-06/17-07/232, Urbroj: 536-03-01-02/02-18-02) brisan iz navedenog natječaja, dok je za poslovni prostor pod rednim brojem 14. pristigla jedna ponuda koje se nije razmatrala jer je odlukom Ministarstva državne imovine od 22. siječnja 2018. godine (Klasa: 940-06/17-07/232, Urbroj: 536-03-01-02/02-18-04) navedeni prostor također brisan iz predmetnog natječaja.

Javno otvaranje ponuda održano je 25. siječnja 2018. godine u Ministarstvu državne imovine, a natječaj za zakup poslovnih prostora objavljen je 22. prosinca 2017. godine u Jutarnjem listu i na web stranicama www.hr-nekretnine.hr, www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.

Rezultate provedenog natječaja s iznosom najbolje valjane ponude pogledajte u nastavku.* poništen natječaj za PP1420 i PP2936
    
  • broj pristiglih ponuda  311
  • broj valjanih ponuda  289
  • broj nevaljanih ponuda  22
  • za 3 poslovna prostora nisu pristigle ponude
  • broj predviđenih Odluka za sklapanje Ugovora o zakupu  27


Pisane vijesti