Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora 6/19 - dodatno

Slika /arhiva-midim/
Nastavno na Rezultate natječaja objavljene dana 31.10.2019., gdje je utvrđeno da su za poslovni prostor PP 7502 u Zadru, Mihovila Klaića 7, kao najpovoljnije pristigle dvije ponude s istim iznosom ponuđene zakupnine od 15.000,00 kuna uvećano za iznos PDV-a te su sukladno točki 11. Općih uvjeta za podnošenje ponuda, ponuditelji pozvani da u roku od 3 (tri) dana od primitka poziva dostave nove ponude na način opisan u točki 1. Općih uvjeta za podnošenje ponuda.

Za predmetni poslovni prostor PP 7502 u Zadru, Mihovila Klaića 7, pristigle su dvije valjane ponude te se očekuje sklapanje jednog ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Javno otvaranje ponuda započelo je 4. studenog 2019. godine u 13:00 sati, na adresi trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb, u dvorani na prvom katu zgrade.

 
Redni
br.
Grad Oznaka poslovnog prostora Adresa Površina m2 Početna mjesečna neto zakupnina (kn) Jamčevina (kn) Broj pristiglih ponuda Broj nevaljalih ponuda Najbolja valjana ponuda (kn)
24. ZADAR PP7502 MIHOVILA
KLAIĆA 7
54,00 11.980,44 35.941,32 2 0 16.600,00
 

Sukladno sačinjenom zapisniku, a po pozivu branitelju o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa, koji je dostavio potrebnu dokumentaciju temeljem toč. 10. Općih uvjeta za podnošenje ponuda radi ostvarivanja prava prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora koje ostvaruju osobe sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), naknadno će u propisanim rokovima biti donesena odluka za predmetni poslovni prostor.

Pisane vijesti