Sabor ovaj tjedan o obnovi

Hrvatski sabor ovaj bi tjedan trebao raspraviti izmjene Zakona o obnovi od potresa koje bi obnovu trebale ubrzati.

Zakon o obnovi od posljedica zagrebačkog i petrinjskog potresa mijenja se s ciljem da se obnova pojednostavi i ubrza, riješe 'uska grla' utvrđena u dosadašnjoj obnovi. Izmjenama će se građani osloboditi obveze da konstrukcijsku obnovu financiraju u 20 postotnom iznosu, u Zagrebu država preuzima na sebe 80 posto troška, Grad 20 posto, na Banovini, gdje je proglašena katastrofa, država će u potpunosti financirati konstrukcijsku obnovu.

Novina je i mogućnost predfinanciranja troškova konstrukcijske obnove. Novčana pomoć za obnovu zgrade moći će se isplatiti i prije početka obnove (na račun obvezne pričuve) u tijeku same obnove (po ispostavljenim privremenim računima), kao i nakon završene obnove.

Više neće biti potrebno utvrđivati složene imovinsko-pravne odnose, koji su do sada znatno kočili obnovu, ukida se zabrana raspolaganja obnovljenom nekretninom, kao i obveza upisa založnoga prava na njoj.

Izmjenama će se ubrzati postupci javne nabave, donijet će se pravilnik kojim će se urediti pravila o nabavi robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

Otvara se mogućnost gradnje stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada na područjima na kojima je proglašena katastrofa, te jednostavnije uklanjanje zgrada koje prijete sigurnosti građana.

Do 18. listopada 2021. godine na područjima pogođenima potresom pregledano je gotovo 50 tisuća objekata, njih 10.600 označeno je "žutom naljepnicom" tj. privremeno su neuporabljive i trebaju obnovu, a njih 5.305 "crvenom naljepnicom" odnosno u potpunosti su neuporabljive.

Izvor: HINAPisane vijesti | Informacija | Obnova