Sastanak na temu provedbe Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu

U prostorijama Državnog ureda, u utorak 24. veljače 2015. godine, održan je sastanak s potpredsjednikom Republike Srpske na temu obnove povratničkih stambenih objekata u okviru programa održivog povratka Hrvata u Bosnu i Hercegovinu. Sastanku su prisustvovali: predstojnica Državnog ureda, gđa. Mirela Stanić – Popović i potpredsjednik Republike Srpske, g. Josip Jerković. Potpredsjednik RS-a, g. Jerković, naglasio je važnost projekata obnove povratničkih stambenih jedinica u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, kao i u okviru Programa Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu. Istaknuta je potreba nesmetane distribucije građevinskog materijala, a svladavanje preostalih poteškoća kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje u Bosni i Hercegovini, postavljeno je kao jedna od bitnih pretpostavki za uspješno provođenje cjelokupnog programa održivog povratka. Predstojnica je, također, naglasila važnost rješavanja poteškoća u distribuciji i dostavi građevinskog materijala kako bi se programi stambenog zbrinjavanja provodili na obostranu korist, odnosno na korist institucija koje provode programe  kao i korisnika programa stambenog zbrinjavanja. Poboljšanjem komunikacije te ostvarivanjem kontakta, predviđeni programi stambenog zbrinjavanja ostvarivali bi se u potpunosti, a eventualne prepreke u procesima takve prirode rješavali bi se zajedničkim angažmanom.

Pisane vijesti