Sastanak s gradonačelnikom Grada Otoka, gospodinom Josipom Šarićem

Dana 25. rujna 2014. godine u prostorijama Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje održan je sastanak predstojnice gđe. Mirele Stanić-Popović s gradonačelnikom Grada Otoka g. Josipom Šarićem. Sastanku su prisustvovali zamjenik predstojnice g. Predrag Batarelo i načelnik Sektora za gospodarenje i upravljanje stambenim jedinicama g. Petar Mrkonjić. Tema sastanka bila je informiranje o statusu projekta izgradnje naselja „Petkovac“ u gradu Otoku. Projektom je planirano izgraditi obiteljske kuće u svrhu stambenog zbrinjavanja korisnika, sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi, po modelu darovanja građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće. U prvoj fazi izgradnje planirano je izgraditi 142 obiteljske kuće, dok je ukupan broj građevinskih parcela 225. Prema listama prvenstva za stambeno zbrinjavanje do sada je izdana 61 suglasnost za isto, dok je uvidom u Konačnu listu prvenstva za 2014. godinu, Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, utvrđeno da su evidentirana 132 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D) u naselju „Petkovac“ na području Grada Otoka. Kako je trenutni zastoj u realizaciji projekta nastao u fazi izrade projektne dokumentacije, na sastanku je dogovorena dinamika rješavanja konkretnog problema.  

Pisane vijesti