SDUUDI je pravni sljednik DUUDI-a

Slika /arhiva-midim//slike naslovnica/glavni blokovi slika/shutterstock_279232466.jpg

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16) 16. listopada 2016., Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom postaje pravni sljednik DUUDI-a.


Hrvatski sabor je 14. listopada 2016. godine donio Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave koji je objavljen u Narodnim novinama broj 93/16 i koji je stupio na snagu 16. listopada 2016.

Navedenim Zakonom propisano je slijedeće:
 
  • Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom (SDUUDI) je određen kao središnje tijelo za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom i koordinaciju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela, odnosno pravne osobe osnovane posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.
  • Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom vrši vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske u odnosu na državnu imovinu u skladu s posebnim zakonom.
  • Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) nastavlja s radom kao Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom (pravni sljednik).

Važno je naglasiti da iako je Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom (SDUUDI) pravni sljednik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI), da DUUDI, koji je osnovan u prosincu 2011. godine, nije bio pravni sljednik niti jednog prethodno postojećeg tijela za upravljanje državnom imovinom.

Pisane vijesti