Seminar: Praćenje i izvještavanje o stanju u prostoru

  • Slika /Zavod/slike/2023_6_20_Zavod.seminar.jpg
  • Slika

U utorak 20. lipnja 2023. godine u Rijeci, u hotelu Jadran, u suorganizaciji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Zavoda za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, održan je jednodnevni susret na temu praćenja i izvještavanja o stanju u prostoru. 

Uz organizatore, na susretu su sudjelovali i predstavnici zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba, a susret su svojim pozdravnim govorima otvorili Adam Butigan, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Bojan Linardić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Vojko Braut, zamjenik župana Primorsko – goranske županije.

Na susretu je predstavljena studija „Razvojni pokazatelji stanja u prostoru“ izrađena u suradnji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i tvrtke Euroekspertiza iz Zagreba kojom se propituje postojeći sustav izvještavanja o stanju u prostoru i sagledavaju mogućnosti njegovog unaprjeđenja s ciljem jednostavnijeg, kvalitetnijeg i svrsishodnijeg izvještavanja o stanju u prostoru. Trenutni pravni okvir, prije svega Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru, ostavlja prostor za unaprjeđenje, kao i za izradu jasnije metodologije koja bi bila korisna svim izrađivačima izvješća o stanju u prostoru, kako bi izvješća bila ujednačenija i usporediva. U Studiji je opisana kronologija pravnog i institucionalnog okvira izvještavanja o stanju u prostoru u Hrvatskoj, prikazani kako kvalitetni elementi Pravilnika, tako i njegovi nedostaci, izloženi sustavi izvještavanja u Danskoj i Austriji te predstavljeni rezultati ankete provedene među izrađivačima izvješća. Na kraju Studije daju se i prijedlozi i preporuke za unaprjeđenje sustava izvještavanja o prostoru.

Osim predstavljanja Studije, održana je i panel rasprava kao doprinos i podloga za daljnje korake ka osuvremenjivanju i poboljšanju sustava praćenja stanja u prostoru.

Po završetku panel rasprave, sudionicima je prezentiran projekt Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije pod nazivom „Prostorni identiteti ruralnih naselja Gorskog kotara“ te pružena informacija od strane Zavoda za prostorni razvoj o nadograđenom Registru brownfield područja za praćenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, koji će uskoro biti pušten u produkcijski rad.

Pisane vijesti | Informacija | Zavod