Subvencioniranje stambenih kredita

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nastavila je obrađivati zaprimljene zahtjeve jer su osigurana sredstva koja će biti dostatna za sve koje su predali potpuni zahtjev u APN do zadanog roka, točnije do 13. listopada 2017. godine. Ukupno je zaprimljeno 2399 zahtjeva od kojih je do 26. listopada 2017. obrađeno 2270 zahtjeva (2103 zahtjeva je odobreno, za 128 je zatražena dopuna dokumentacije, 15 zahtjeva je odbijeno, a 24 je odustalo od podnesenog zahtjeva). 

Za subvencioniranje stambenih kredita, mogli su se prijaviti hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu, ali je prodaju radi kupnje veće. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće. Oko 75% zaprimljenih zahtjeva za subvencioniranje odnosi se na kupnju stanova, a 25% na kupnju ili izgradnju kuće. Efektivna kamatna stopa na stambeni kredit prve četiri godine njegove otplate ne može biti veća od 3,75 posto godišnje, a banke su ponudile kamate u rasponu od 3,04 do 3,75 posto. Za svako rođeno dijete rok otplate kredita produžuje se za dvije godine, a u slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva ima utvrđeni invaliditet najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita se produljuje za godinu dana, tako da ovaj Zakon ima i određenu demografsku notu. Analizom zaprimljenih zahtjeva vidljivo je da je ovaj program pokrio prostor cijele Republike Hrvatske, uključujući i ruralne sredine, a ne samo urbana središta.  Procjenjuje se da će ova mjera pomoći rješavanju stambenog pitanja za oko 2000 obitelji. 

Podsjetimo, subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 65/17) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 76/17). 


Pisane vijesti | Informacija | Subvencioniranje stambenih kredita