U Parizu održan radni sastanak Odbora za korporativno upravljanje državnih poduzeća

  • Slika /slike/Opcenito/2022_10_25-26-image-1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Parizu je, 25. i 26. listopada 2022. godine, održan 39. radni sastanak Odbora za korporativno upravljanje državnih poduzeća. Radna skupina okuplja najrazvijenije zemlje svijeta članice OECD-a dok je Republika Hrvatska pozvana kao zemlja kandidat.

Delegaciju Republike Hrvatske predovodila je državna tajnica Sanja Bošnjak uz koju su na sastanku prisustvovali ravnatelj Uprave za trgovačka društva, EU poslove i strateško planiranje, Leon Žulj te načelnica Sektora za trgovačka društva, Ivana Pavić. 
 
Održan je i bilateralni sastanak s g. Carmine di Noia, direktorom Uprave za financijske poslove, na kojem su predstavnici Republike Hrvatske istaknuli privrženost reformi državnih poduzeća sukladno preporukama OECD-a, ukazali na aktivnosti koje slijede uključujući i aktivnosti na novom regulativnom okviru te je od strane OECD-a potvrđena podrška u provedbi.

U sklopu radnog posjeta Parizu, održan je i sastanak s hrvatskim veleposlanstvom.  
 
Podsjećamo, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u lipnju 2020. godine pokrenulo je projekt naziva: „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u poduzećima u vlasništvu države revidiranjem i usklađivanjem zakonske regulative s OECD-ovim smjernicama za korporativno upravljanje“ koji se financira sredstvima tehničke potpore strukturnim reformama Europske komisije – Glavne uprave za potporu strukturnim reformama (DG REFORM).

Projekt se temelji na dvije glavne aktivnosti, i to:
 
  • OECD-ova analiza korporativnog upravljanja u državnim poduzećima u Republici Hrvatskoj u odnosu na Smjernice OECD-a za korporativno upravljanje u poduzećima u državnom vlasništvu, i to kroz izradu Izvješća o stanju korporativnog upravljanja u državnim poduzećima u Republici Hrvatskoj (tzv. SOE Review) i
  • potpora Republici Hrvatskoj u osmišljavanju i provedbi zakonskih reformi radi rješavanja nesukladnosti utvrđenih SOE Review-om. 

Riječ je o projektu vrijednom 350.000 EUR koji predstavlja vrlo složenu i sveobuhvatnu reformu u korporativnom upravljanju državnim poduzećima sa ciljem unapređenja korporativnog upravljanja u poduzećima u vlasništvu države revidiranjem te usklađivanjem zakonske regulative s OECD-ovim smjernicama za korporativno upravljanje. Cilj projekta je stvoriti preduvjete za aktivniju ulogu vlasničkih tijela u postavljanju financijskih i operativnih ciljeva, te postizanje bolje koordinacije između nadležnih državnih tijela koji dijele vlasničke ovlasti u odnosu na državnu imovinu u obliku dionica i udjela.

OECD je u Izvješću o stanju korporativnog upravljanja u državnim poduzećima u Republici Hrvatskoj iz lipnja 2021. izradio preporuke za unaprjeđenje korporativnog upravljanja državnim poduzećima u Republici Hrvatskoj koje se odnose na: jačanje funkcije državnog vlasništva, usklađivanje pravnog i regulatornog okvira poduzeća u državnom vlasništvu, održavanje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja s privatnim poduzećima, poboljšanje praksi transparentnosti i objavljivanja, jačanje sustava unutarnje kontrole te jačanje autonomije i neovisnosti nadzornog odbora.

Dodajmo i kako je u lipnju 2021. godine izrađen i na službenim stranicama OECD-a objavljen Pregled korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu države koji pruža informacije o trenutnom stanju i pregledu upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, daje ocjenu postojećeg hrvatskog zakonodavstva u odnosu na standarde Smjernica OECD-a te sublimira službene zaključke i preporuke OECD-a za poboljšanje.

Zaprimljene preporuke OECD-a podrazumijevaju značajnije regulatorne i institucionalne promjene kao i reorganizaciju ovlasti u pogledu upravljanja državnim poduzećima, a temeljem kojih će se stvoriti preduvjeti za aktivniju ulogu vlasničkih tijela.

U listopadu 2021. godine usvojen je službeni akt Vlade Republike Hrvatske o provedbi odgovarajućih preporuka OECD-a kao i Odluka o donošenju Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a i osnivanju Upravljačkog odbora za njegovu provedbu. 

Obzirom da se preporuke OECD-a odnose na širu nadležnost tijela državne uprave, posebno imajući u vidu da su vlasničke ovlasti nad državnim poduzećima trenutno fragmentirane kako kroz regulativu tako i kroz institucionalnu nadležnost, Akcijskim planom definirane su uloge, odgovornosti, rokovi i nositelji izvršenja danih preporuka na kojima se aktivno radi, a čiji su ishodi, kao najznačajnije reforme u području korporativnog upravljanja državnim poduzećima, prepoznati i harmonizirani i u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina