U svrhu proširenja poduzetničke zone Ivanić-Gradu darovano državno zemljište vrijedno 1,48 milijuna eura

Slika /slike/press/VRH_Sjednica_28.6.2023..jpeg

Na današnjoj sjednici Vlade, potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić predstavio je dvije točke iz nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Riječ je o Odluci o darovanju nekretnina Gradu Ivanić-Gradu, u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Ivanić-Grad Sjever-Zona 6 te Zaključak o sanaciji otpadne troske na lokaciji Biljane Donje.


Ivanić-Gradu darovana nekretnina u svrhu izgradnje poduzetničke zone

Temeljem zahtjeva Grada Ivanić Grada, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o darovanju državnih nekretnina s ciljem proširenja poduzetničke zone tržišne vrijednosti 1.480.000,00 eura.
 
Naime, većina zemljišta u Poduzetničkoj zoni koja je bila u vlasništvu Grada Ivanić-Grada je već iskorištena, stoga Grad više nije raspolagao dovoljnim površinama zemljišta koje bi mogao ponuditi zainteresiranim poduzetnicima za kupnju iako postoji interes investitora za ulaganje.
 
Daljnjim razvojem ove poduzetničke zone povećat će se rast i razvoj gospodarstva na tom području a samim time omogućiti će se nova zapošljavanja. 
 
Inače, poduzetnička zona Ivanić-Grad Sjever–Zona 6 prostire se na 607 488 m² te je izvrsno cestovno povezana. U njenoj neposrednoj blizini nalazi se željeznička pruga te tvrtke koje se bave proizvodnom djelatnošću.
 
Ovom odlukom, predmetne nekretnine daruju se Gradu pod uvjetom da se isti u svojstvu vjerovnika odrekne svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj, a darovane nekretnine mora privesti utvrđenoj namjeni u roku od pet godina od dana sklapanja ugovora o darovanju.


Rješavanje problematike odložene troske na lokaciji Biljane Donje

Na današnjoj sjednici Vlade RH usvojen je i Zaključak u cilju zatvaranja i sanacije nezakonitog odlagališta otpadne troske na lokaciji Biljane Donje.  

Naime, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u okviru svoje nadležnosti, unatrag nekoliko godina, poduzelo niz promptnih mjera i radnji te provelo razna ispitivanja sukladno važećim hrvatskim i europskim normama. Održani su mnogobrojni sastanci i intenzivirana je suradnja između različitih nadležnih tijela, uključujući i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u cilju rješavanja problematike odložene troske na lokaciji Biljane Donje.
 
U cilju sanacije predmetne lokacije, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je provelo međunarodni natječaj za prodaju troske u svibnju 2023. godine, na koji nije zaprimljena niti jedna ponuda. Stoga je ovom rješavanju ponovo pristupljeno međuresorno.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je, a Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2023. godine donijela, Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine u kojem je predmetnu lokaciju odlagališta Biljane Donje definiralo kao  „crnu točku'' sanacije.
 
Nastavno na navedeno, današnjim Zaključkom Vlade određeno je kako će se predmetna lokacija sanirati u skladu s donesenim Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske - odnosno zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da provede sanaciju odlagališta otpada, sukladno predmetnom Planu i članku 112. Zakona o gospodarenju otpadom.

Podsjetimo, presudom Suda Europske unije, od 2. svibnja 2019. godine, utvrđeno je da Republika Hrvatska nije ispunila svoje obveze iz Okvirne direktive o otpadu u vezi s nezakonitim odlagalištem troske na lokaciji u Biljanima Donjim. Zbog nepostupanja u skladu s presudom, Europska komisija je 15. veljače 2023. godine ponovno uputila predmet protiv Republike Hrvatske Sudu Europske unije.

 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina