Ugovoreno 70% raspoložive alokacije za energetsku obnovu zgrada neoštećenih u potresu

Slika /dokumenti/NPOO/EO_ZJS_NPOO/Firule-panorama.jpg

Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge, 28. prosinca sklopljen je Ugovor s APN-om vrijedan 250 milijuna kuna. Potpisivanjem ovog ugovora dosad je ugovoreno gotovo 700 milijuna kuna od raspoložive 1 milijarde kuna bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru investicije C6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada za višestambene i javne zgrade neoštećene u potresu.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 250.000.000,00 kn za projekt „Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge“ (NPOO.C6.1.R1-I1.03.0001) sklopljen je 28. prosinca 2022. godine s korisnikom bespovratnih sredstava Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u sklopu Poziva Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na izravnu dodjelu za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge (NPOO.C6.1.R1-I1.03).

Bespovratna sredstava namijenjena su energetskoj obnovi zgrada javnog sektora koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog nekog drugog uzroka te u kojima se obavlja društvena djelatnost. Energetska obnova provest će se ugovaranjem energetske usluge i primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora energije što će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu ili kompleks zgrada koje čine ETC, kroz integrirani pristup, uz mogućnost osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te provedbe horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost). 

Projektom će se obnoviti najmanje 104.000 m² građevinske bruto površine zgrada.

Pregled potpisanog Ugovora možete preuzeti OVDJE.  

Sklapanjem ovog Ugovora, zatim Ugovora sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje za projekt „Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi“ u okviru Poziva Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu za Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi (NPOO.C6.1.R1-I1.02) te 91 Ugovora za energetsku obnovu višestambenih zgrada u sklopu Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (NPOO.C6.1.R1-I1.01), ugovoreno je gotovo 700 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., od 1 milijarde kuna koju imamo na raspolaganju u okviru investicije C6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada za višestambene i javne zgrade neoštećene u potresu.
 

Pisane vijesti | Informacija | NPOO-zgrade javnog sektora