Ugradnja ili rekonstrukcija dizala u okviru energetske obnove višestambenih zgrada

Slika /slike/Opcenito/dizalo-hr.jpg

U okviru Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“, prihvatljiv trošak isključivo kao horizontalne mjere koja se provodi uz mjere energetske učinkovitosti, može biti i ugradnja dizala, odnosno provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Imajući u vidu različite situacije kod rekonstrukcija postojećih zgrada, upućujemo da je člankom 58. stavkom 2. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) omogućeno da se kod rekonstrukcija postojećih građevina, obveze osiguranja pristupačnosti i prilagodbe, u skladu s tehničkim mogućnostima, primjenjuju na dio građevine koji se rekonstruira, odnosno u okviru dijela građevine koji je u opsegu zahvata te rekonstrukcije.
 
U takvim slučajevima projektant treba dokazati da određeni zahtjev iz Pravilnika nije tehnički izvediv u postojećoj zgradi koja se obnavlja, ali da je taj zahtjev primijenjen u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s Pravilnikom i tehničkim mogućnostima, te dokazati da se navedenim tehničkim rješenjem unapređuje ispunjavanje zahtjeva pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u odnosu na postojeće stanje i da je navedeno tehničko rješenje u skladu s ostalim zahtjevima iz Pravilnika te važećim normama i propisima.

Navedene mjere se u okviru predmetnog Poziva sufinanciraju u stopi kategorije obnove koja se provodi: ako se planira provođenje integralne energetske obnove, onda je maksimalna stopa sufinanciranja 60%, a ako se planira provođenje dubinske ili sveobuhvatne obnove, onda je maksimalna stopa sufinanciranja 80% za iste.
 

Pisane vijesti | Informacija | NPOO-višestambene