Uklanja se bespravna gradnja na području Sisačko-moslavačke županije

Ugovorna tvrtka građevinske inspekcije započinje danas s uklanjanjem bespravne gradnje na području Općine Majur.

Riječ je o dva objekta i to nadstrešnici uz rijeku Sunju i pješačkom mostu preko rijeke koji zbog nestabilnosti predstavlja opasnost za ljude. Građevine čiji je investitor nepoznat nalaze se na k.č. 943 k.o. Majur, a sam tijek uklanjanja ovisit će o vremenskim uvjetima.  

U 2017. godini Građevinska inspekcija obavila je 10058 pregleda od kojih je 1138 pregleda obavljeno na posebno zaštićenim područjima. U 45% svih obavljenih pregleda utvrđena je povreda propisa. 

Na području Republike Hrvatske u 2017. uklonjeno je 283 bespravno sagrađenih objekata.


Pisane vijesti | Informacija | Građevinska inspekcija