Uoči ponovnog zaprimanja projektnih prijava po Pozivu 4c1.4 održana jedanaesta informativna radionica

Slika /slike/press/2018_08_22.radionica1.JPG
Zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja uoči ponovnog zaprimanja projektnih prijava po Pozivu 'Energetska obnova i korištenje OIE u zgradama javnog sektora' održana je jedanaesta po redu informativna radionica. Također, napominjemo da smo zbog povećanog interesa osigurali dodatan termin za još jednu informativnu radionicu koja će se održati 5. rujna 2018.

Još jednom ističemo da je zaprimanje projektnih prijedloga započinje od 4. rujna 2018 u 9:00 sati, a nakon objave 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji već mogu raditi na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali će je moći podnijeti najranije 4. rujna 2018. u 9:00 sati.

Naglašavamo kako je zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započelo 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati. Isključivo putem adrese elektroničke pošte javne.eu@fzoeu.hr odvija se sva formalna komunikacija sa stručnom podrškom.

Na današnjoj je radionici istaknuto kako je alokacija za energetsku obnovu javnih zgrada zbog velikog interesa potencijalnih prijavitelja Odlukom ministra graditeljstva i prostornoga uređenja Predraga Štromara povećana te sada ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi više od milijardu kuna.

Okupljeni sudionici upućeni su na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu koji je krajem srpnja objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Sredstva u okviru ovog Poziva za sufinanciranje vlastitih učešća prilikom provedbe projekta za korisnike koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU iznose 200 milijuna kuna te su bespovratna i namjenska.

Osim predstavnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, koji su okupljenim sudionicima predstavili Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada, na radionici su sudjelovali i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji su govorili o provedbi ugovora o sufinanciranju te o mogućnostima njihove stručne podrške, dok je predstavnica HBOR-a istaknula mogućnosti sufinanciranja sredstava vlastitog učešća prijavitelja putem financijskog instrumenta 'ESIF Krediti za energetsku učinkovitost'.


Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi