Urbana agenda za EU – objava novih natječaja

Slika /slike/Images/Urban_agenda_2022.jpg

U okviru Urbane agende za EU objavljeni su natječaji za formiranje partnerstava za nove prioritetne teme: Održivi turizam i Ozelenjivanje gradova. Prijave se dostavljaju popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, za svaku od prioritetnih tema, a rok za prijavu je 16. rujna 2022. godine u 18:00 sati.

Dodatne informacije o dvjema prioritetnim temama dostupne su ovdje:  Call for Partners: Urban Agenda for the EU Partnerships on Greening Cities and Sustainable Tourism | Futurium (europa.eu)
 
Za obje nove teme provedene su prethodne procjena o relevantnosti teme u odnosu na aktualne politike unije (ex-ante assesment), a izvješća provedenih procjena možete vidjeti ovdje: Urban Agenda for the EU: Ex Ante Assessment | Futurium (europa.eu).
 
Podsjetimo, partnerstva broje 15-20 članova iz redova predstavnika europskih gradova ili regija, tijela državne uprave, europskih organizacija, financijskih institucija te nadležnih uprava europske komisije. Zadaće partnerstava su izraditi Akcijski plan te provoditi njime zacrtane aktivnosti, koje moraju biti usmjerene na unapređenje EU regulative na konkretnom tematskom području, na postizanje veće dostupnosti izvora financiranja te unaprenje znanja i razmjenu iskustava.
 
Prijave se dostavljaju popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, za svaku od prioritetnih tema:
   
Rok za prijavu: 16. rujna 2022. godine u 18:00 sati.
 
Podnesene prijave ocijenit će vanjski stručnjaci koje je ugovorila Europska komisija i Radna skupina za tehničku pripremu Urbane agende koji će listu predloženih partnera dostaviti na odlučivanje Radnoj skupini za urbani razvoj na razini ravnatelja (DGUM – Directors General for Urban Matters). Nakon sastanka planiranog za kraj listopada ove godine odabrani partneri će biti obaviješteni o izboru i pozvani na uključivanje u partnerstvo i početak rada
 
Za više informacija o UAEU ili dosadašnjim partnerstvima možete se javiti u Zavod za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na broj tel: 01 3712 719 ili putem e-pošte: ingrid.gojevic@mpgi.hr.

                          

Stranica | Informacija | Međunarodna suradnja