Usvojeni novi propisi s ciljem ubrzanja obnove, novim programom mjera jasno propisana procedura obnove

Slika /slike/Ministar/2023_03_09-image-1H.JPG

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila dvije Uredbe, novi Program mjera te Odluku o osnivanju novog Stručnog savjeta za obnovu po Zakonu o obnovi zgrada oštećenih u potresu koji je na snazi od 23. veljače 2023.

Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije glavni je provedbeni akt koji proizlazi iz Zakona o obnovi, a definira procedure i postupke svih sudionika u obnovi.

Programom mjera obnove zgrada oštećenih na područjima pogođenima potresom, koji je Vlada usvojila, uređene su mjere i postupci kod obnove zgrada, dodjela novčanih pomoći građanima i stambeno zbrinjavanje.

Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije glavni je provedbeni akt koji proizlazi iz Zakona o obnovi, a definira procedure i postupke svih sudionika u obnovi.

Sukladno Zakonu o obnovi, smanjen je broj sudionika i potrebna dokumentacija, istaknuo je potpredsjednik Vlade Branko Bačić.


Maksimalna cijena nekretnina koje se kupuju za privremeno ili trajno stambeno zbrinjavanje

Sukladno Zakonu o obnovi, smanjen je broj sudionika i potrebna dokumentacija, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Vlada je usvojila uredbu kojom je reguliran postupak sklapanja pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) na području petrinjskog i zagrebačkog potresa, u ime i za račun Hrvatske.

Uredbom je određeno da se maksimalna cijena nekretnina koje se kupuju za privremeno ili trajno stambeno zbrinjavanje određuje u iznosu do 2000 eura za područje Zagreba, odnosno do 1750 eura na drugim područjima obuhvaćenim katastrofom.

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom određeno je da je APN ovlašten stjecati pravo vlasništva na nekretninama u svoje ime, za račun države, radi privremenog stambenog zbrinjavanja dok traje obnova u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja, kao i stjecati pravo vlasništva zemljišta za gradnju.

Vlada je osnovala i Stručni savjet za obnovu, na čelu mu je ministar Bačić, a ima i dva zamjenika predsjednika – kao predstavnik Ureda predsjednika Vlade to je Tomislav Pokaz i kao predstavnik Grada Zagreba Luka Korlaet, a Savjet ima još 19 članova iz više ministarstava i stručne javnosti. Riječ je o tijelu koje obavlja savjetodavne, a po potrebi i druge poslove vezane uz stručna pitanja u provedbi Zakona o obnovi. 

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine budući da je Zakonom o obnovi predviđeno objedinjavanje svih tijela koja su do sada sudjelovala u obnovi, pa sada ministarstvo preuzima poslove, prava, obveze i radnike Fonda i Središnjeg državnog ureda.

Pri izradi ove Uredbe uzimalo se u obzir postojeći broj sistematiziranih radnih mjesta u sva tri tijela. U Središnjem državnom uredu sistematizirano je 232 radna mjesta, a zaposleno 155 službenika i namještenika. U Fondu za obnovu sistematizirano je 101 radno mjesto, a zaposleno je 79 službenika. U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sistematizirano je 751 radno mjesto, a zaposleno 479 službenika i namještenika. Uredbom se ustrojava 9 upravnih organizacija u sastavu Ministarstva od čega osam uprava i jedan zavodUkupno je sistematizirano 1082 radnih mjesta, dakle manji broj od dosadašnjih sistematiziranih radnih mjesta. Ovaj broj sistematiziranih radnih mjesta pokazao se optimalnim za izvršavanje svih zadaća Ministarstva.

Izvor: HINA /MPGIPisane vijesti