Vlada darovala nekretnine Gradu Ludbregu i Vukovarsko-srijemskoj županiji

Slika /slike/press/VRH_Sjednica_28.6.2023..jpeg

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici donijela je dvije odluke o darovanju nekretnina Gradu Ludbregu i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ukupna vrijednost darovanih nekretnina iznosi više od 2,2 milijuna eura.

Vlada Republike Hrvatske darovala je Gradu Ludbregu nekretnine ukupne površine 229455 m² u katastarskoj općini Slokovec, a u svrhu osnivanja Poduzetničke zone Apatija.

Tržišna vrijednost nekretnina iznosi 1.094.565,01 eura.

Grad Ludbreg se obvezuje darovane nekretnine privesti namjeni u roku od pet godina od dana sklapanja ugovora o darovanju, te u navedenom roku dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dokaz o privođenju namjeni. Privođenje namjeni podrazumijeva infrastrukturno opremanje poduzetničke zone i to:
 
  • energetskom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, plin, plinska podstanica, priključci na javnu mrežu i/ili izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci),
  • komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja – fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu),
  • prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, odnosno poduzetničke potporne institucije, parkirališta, utovarne rampe i dr.),
  • komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska, radio, TV mreža i dr.).

Cilj izgradnje Poduzetničke zone Apatija je razvoj poduzetničke infrastrukture, poticanje rasta i razvoja malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje novih tvrtki iz Republike Hrvatske i inozemstva, povećanje broja poduzetnika i povećanje broja zaposlenih. 

Drugom odlukom Vlada je darovala Vukovarsko-srijemskoj županiji nekretninu površine 75951 m² koja se nalazi u katastarskoj općini Vinkovačko Novo Selo, a u svrhu izgradnje Logističko-distributivnog centra Vinkovci.

Tržišna vrijednost nekretnine iznosi 1.140.000,00 eura.

Vukovarsko-srijemska županija se obvezuje darovanu nekretninu privesti namjeni u roku od pet godina od dana sklapanja ugovora o darovanju, te u navedenom roku dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dokaz o privođenju namjeni.

Vukovarsko-srijemska županija ima interes izgradnje Logističko-distributivnog centra Vinkovci (hladnjače za jabuku) jer za skladištenje i čuvanje voća nema adekvatnih skladišnih kapaciteta na području županije. Naime, u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukupne površine intenzivnih nasada jabuke iznose 371,77 ha. Unutar zgrade bit će smještene komore za hlađenje (čuvanje jabuke) kapaciteta 60-80 tona, te komore kapaciteta 130-150 tona. U zgradi se predviđa prostor za prijem, sortiranje i pakiranje, uredi za osoblje sa potrebnim upravnim i pomoćnim prostorijama. Na otvorenoj površini oko zgrade uredit će se pristupni putevi za dostavna teretna vozila, izgradit će se kolna vaga i parkirališta za osobna vozila. Neizgrađeni dio čestice uredit će se sadnjom autohtonih biljnih vrsta.
 

Ministarstvo izradilo aplikaciju o stanju obnove (https://obnova.mpgi.hr/

Informacije o tijeku sanacije štete uzrokovanih potresima na sjednici su dali potpredsjednici Vlade Tomo Medved i Branko Bačić.
  
Govoreći o obnovi kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazao je da se trenutno obnavlja 26 pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, procijenjene vrijednosti veće od 61 milijun eura.
 
"Dosad su temeljem ovog progama ugovoreni radovi na 15 objekata u iznosu od 31,5 milijuna eura. Na području Sisačko-moslavačke županije Ministarstvo kulture ugovorilo je 78 projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU u iznosu većem od 113 milijuna eura", kazao je Medved.
 
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je da se svi projekti započeti sredstvima iz Fonda solidarnosti nastavljaju financiranjem iz Državnog proračuna.
 
Podsjetio je da je u veljači prezentirao program zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području petrinjskog i zagrebačkog potresa te je tada najavio mrežnu aplikaciju koja će omogućiti transparentan uvid u sve podatke u obnovi.
 
"Aplikacija je napravljena u Ministarstvu i dostupna je svim građanima koji su zainteresirani za stanje obnove na području RH", kazao je Bačić, dodavši da će aplikacija biti predstavljena idući tjedan.
 
Bačić je izvijestio da je do sada obnovljeno 9.456 obiteljskih kuća, bilo da se radi o konstrukcijskoj, nekonstrukcijskoj obnovi ili zamjenskim kućama te da je model samoobnove polučio izniman rezultat.
 
"U dva mjeseca otvoreno je 193 računa naših građana koji će sami provoditi obnovu svojih kuća a za to će iz državnog proračuna biti unaprijed isplaćen cjelokupan iznos potreban za obnovu njihovih kuća neovisno o kojoj se razini obnove radilo", poručio je, istaknuvši da je dosad izvršena uplata na 120 računa, ukupne vrijednosti 8 milijuna eura.


 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina