Vlada donijela Uredbu o snimanju iz zraka

Slika /slike/Opcenito/2019_03_21_image.1.jpg

Vlada je na 148. sjednici održanoj danas u Banskim dvorima donijela Uredbu kojom se propisuju uvjeti za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka državnog područja RH te uvjeti za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz RH, kao i način pregledavanja zračnih snimaka prije njihovog korištenja.

Uredba o snimanju iz zraka koja je danas u primjeni donesena je 2016. godine. Primjenom te Uredbe, a razvojem tehnologije, ukazala se potreba za noveliranjem odredaba navedene Uredbe posebno u dijelu koji se odnosi na snimanje iz zraka sustavima bespilotnih zrakoplova, kao i potreba reguliranja snimanja iz zraka za obavljanje poslova u cilju prevencije i za vrijeme kriznih situacija, katastrofa i velikih nesreća.

Kako odredbe Uredbe propisuju uvjete za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske koje obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka, te uvjete za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske, kao i način pregledavanja zračnih snimaka prije njihovog korištenja, a naročito uzimajući u obzir osiguravanje zaštite klasificiranih podataka snimljenog materijala i sigurnost, bilo je nužno izmijeniti odredbe kojima se propisuju uvjeti za izdavanje odobrenja za snimanje iz zraka, ciljano snimanje, snimanje u području razgraničenja sa susjednim državama, kao i pregled snimljenog materijala i odobrenje za uporabu zračnih snimaka.
 

 Pisane vijesti | Informacija | Propisi